Izvještaji sa putovanjaStrazbur 07.11 - 10.11.2017

IZVJEŠTAJ-Portugal - novembar 2017.

Izvještaj sa Konferencije u Budimpešti, 12-13.oktobar 2017.

IZVJEŠTAJ-Bugarska - jul 2017.