Organizacione jedinice

Organizacione jedinice
 
Sekretarijat ima sljedeće organizacione jedinice:
            1. Odjeljenje za normativnu djelatnost,  statusna pitanja sudija i njihovu edukaciju,
            2. Odjeljenje za informaciono - komunikacione tehnologije i multimediju,
            3. Odjeljenje  za unutrašnju reviziju,
            4. Služba za opšte poslove,
            5. Služba za računovodstvo i finansije