Radna posjeta Upravnom sudu Srbije

23. 12. 2015.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore Branka Lakočević i sudije tog suda Svetlana Budisavljević i Fadil Kardović, bili su u radnoj posjeti dana 18. decembra 2015. godine, u Beogradu. Tom prilikom sastali su se sa predsjednicom Upravnog suda Srbije, sudijom Jelenom Ivanović , kao i sa sudijama tog suda.

Istaknut je značaj jačanja saradnje upravnih sudova, kako u pogledu razmjene iskustva u sudskoj zaštiti u upravnom sporu, tako i u pogledu organizacije i saradnje ova dva suda.
Predsjednica Upravnog suda Branka Lakočević je istakla da se međusobnom saradnjom može znatno doprinijeti podizanju kvaliteta sudske zaštite u upravnom sporu i time povećati stepen pravne sigurnosti građana pred sudom.