Radionica za upravno pravosuđe u Crnoj Gori

04. 05. 2018.

Sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, kao i savjetnici Vrhovnog suda i savjetnik Apelacionog suda Crne Gore, bili su učesnici dvodnevne radionice koja se održala 26. i 27. aprila u Budvi, a koju je organizovao SIGMA program, uz finansijsku podršku Evropske Unije i OECD-a, i to na temu moguće specijalizacije sudija Upravnog suda i primjene člana 25 ZUS-a – odlučivanje u predmetima po uzorku.

Cilj radionice je poboljšanje efikasnosti i prevazilaženje uočenih problema u praksi, izazvanih velikim prilivom predmeta, kroz razmjenu iskustava sa Upravnim sudom Slovenije, ispred kojeg je prisustvovao sudija Andrej Kmecl, kao i Višim upravnim sudom Estonije, ispred kojeg je prisustvovao predsjednik tog suda, Villem Lapimaa.
Tokom ova dva dana radionice, raspravljalo se o mogućnostima implementacije različitih rješenja i mehanizama koje će biti moguće sprovesti u praksi, a sve sa svrhom napretka u pravcu efikasnosti i kvaliteta rješavanja predmeta, te prevazilaženja izazova sa kojima se Upravni sud susreće, a radi stvaranje ambijenta za što djelotvorniju primjenu evropskih zakona u budućnosti.


Studijska posjeta sutkinje Upravnog suda Crne Gore Strazburu

24. 04. 2018.

Dana 17. i 18. aprila 2018. godine sudija Upravnog suda Snežana Vukčević bila je u studijskoj posjeti Savjetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, zajedno sa  delegacijom sudija, državnih tužilaca, advokata i predstavnika Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, koji su u okviru JUFREX Projekta (zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj evropi“), prošli obuku za trenere i postali sertifikovani treneri za čl. 10 EKLJP.  U okviru posjete bilo je govora o Evropskim standardima o medijima i internetu, preporukama  Komesara Savjeta Evrope za ljudska prava u vezi sa Jugoistočnom Evropom sa fokusom na čl. 10 EKLJP, izvršenju presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava, sa posebnim naglaskom na Jugoistočnu Evropu, a takodje je delegacija prisustvovala i raspravi koja je održana pred Velikim vijećem u predmetu Ilias i Ahmet protiv Madjarske (broj 47287/15).

Posjeta sudija Upravnog suda Crne Gore Makedoniji

23. 04. 2018.

Sudije Upravnog suda Crne Gore, Svetlana Radošević i Ana Perović Vojinović  su na poziv Akademije za obuku sudija i javnih tužilaca Makedonije -"Pavel Shatev", boravili u Skoplju od 16. do 18. aprila ove godine.Sudije su prisustvovale radionici "Pristup pravdi" a vezano za Arhusku konvenciju.Obradile su se značajne teme vezano za pomenutu konvenciju uz pomoć pravnog stručnjaka g-dina Chaba Kiss iz Mađarske, kao i kolega iz Upravnog suda i Višeg upravnog suda Makedonije, te službenika Ministarstva zaštite životne sredine Makedonije.Uz pojašnjavanje važnosti Arhuske konvencije i njenog širokog spektra primjene u polju zaštite životne sredine, koje je danas jedna od najaktuelnijih,crnogorske sudije su u diskusiji  pojasnile i  stepen djelovanja konvencije u svim segmentima crnogorskog društa.Radionica je u pauzama poslužila sudijama  za intenzivnu razmjenu mišljenja i iskustava sa makedonskim kolegama na polju primjene važećih Zakona o upravnom postupku i Zakona u upravnom sporu, koje aktivnosti su pokazale sličnost u razmišlju u pravcu mogućih izmjena propisa kao i postojećih dobrih zakonskih rješenja.

Sutkinja Upravnog suda Crne Gore Jelena Ružičić je pohađala seminar „MATRA ROLT alumni day“ , Beograd 26-28 mart 2018. Godine

22. 04. 2018.

Seminar je dio obuke MATRA ROLT programa organizovanog od strane Holandskog Helsinškog Komiteta koja se održala u junu mjesecu 2017. godine u Hagu, za zemlje Balkana i Tursku, a čija je tema bila pravosuđe, organizacija rada sudova, primjena standarda evropskog prava, odnosno ljudskih prava sa posebnim akcentom na pravo na pravično suđenje.
Na seminaru u Beogradu, osim iz Crne Gore, učestvovali su predstavnici sudova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i  Albanije, ambasador Holandije, izvršni direktor i predstavnici Holandskog Helsinškog Komiteta, organizator Rick Lawson, profesor ljudskih prava Univerziteta u Leidenu, sudije sudova iz Holandije, predstavnici Evropske Komisije.
Tema seminara je bila primjena standarda evropskog prava u zemljama učesnicama, organizacija u sudovima shodno funkcionisanju rada sudova na primjeru Holandije, kao i razmjena iskustava između zemalja učesnica seminara.


Posjeta studenata druge godine Fakulteta pravnih nauka, Univerziteta Donja Gorica

13. 04. 2018.

Dana 10. aprila 2018. godine studenti druge godine Fakulteta pravnih nauka, sa asistentom u nastavi g-dinom Borisom Bastijančićem, posjetili su Upravni sud Crne Gore.
Nakon uvodnog obraćanja predsjednica Upravnog suda, g-đa Branka Lakočević, ukazala je na značaj Upravnog suda i iskoristila priliku da upozna studente sa nadležnostima, funkcionisanjem i radom Upravnog suda.
Predsjednica, sa saradnicima nakon uvodnog obraćanja, upoznala je studente sa načinom rada Suda, organizacijom, predmetom upravnog spora, pravilima postupka, odlukama koje Sud donosi, Izvještajima o radu suda, kao i načinom predaje Upravnom sudu, tužbe i drugih podnesaka.    
Ovo je nastavak dobre saradnje između Upravnog suda i Fakulteta pravnih nauka, koja je uspostavljena u cilju upoznavanja studenata sa praktičnim radom i funkcionisanjem Upravnog suda Crne Gore.