Radionica na temu primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi upravnih sudova – razmjena regionalnih iskustava

09. 02. 2018.

Upravni sud Crne Gore, u saradnji sa programskom Kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, bio je organizator i domaćin Radionice na temu primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi upravnih sudova – razmjena regionalnih iskustava, dana 6, 7 i 8. februara 2018. godine, u Budvi. Navedenoj radionici prisustvovali su sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, dok su uvaženi gosti bili predsjednica Upravnog suda u Zagrebu i sudije Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Upravnog suda Republike Srbije i Upravnog suda Republike Slovenije, sudije Vrhovnog suda Crne Gore i Višeg suda u Podgorici.

U svojstvu predavača na Radionici učestvovali su predsjednica Upravnog suda Crne Gore Branka Lakočević, sudija Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske Sanja Otočan, sudija Upravnog suda Republike Srbije Gordana Bogdanović, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Republike Srbije Ljubodrag Pljakić, pravnica u sekretarijatu Evropskog suda za ljudska prava Slobodanka Karišik, sudije Vrhovnog suda Crne Gore Stanka Vučinić, Ranka Vuković i Miraš Radović, kao i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić. Imenovani predavači su održali sveobuhvatna i sadržajna predavanja na temama Organizacije upravnog sudstva i nadležnosti upravnih sudova, primjeni člana 6 stav 1 Konvencije u upravnim sporovima, izvršenju odluka upravnih sudova i pravnim ljekovima i relevantnoj sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava.
Takođe, poseban naglasak na održanoj Radionici bio je da imenovani predavači zajedno sa svim učesnicima Radionice kroz diskusiju, razmjenu mišljenja i iskustava, daju odgovore i konstruktivne predloge koji bi svojim kvalitetom predstavljali rješenje dilema i izazova koji se javljaju u praksi upravnih sudova, što bi za konačan cilj imalo podizanje kvaliteta pravde, a što je imperativan zadatak svim državama koje su ratifikovale Konvenciju. Opšti zaključak svih učesnika Radionice je taj da je ostvarena svrha održavanje iste, istovremeno izražavajući nadu i želju da će se u budućnosti redovno održavati radionice i seminari na temu rada upravnih sudova.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore prisustvovala je otvaranju sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

30. 01. 2018.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, Branka Lakočević  26. januara 2018. godine, boravila je u Strazburu, gdje je prisustvovala zvaničnom otvaranju sudijske godine, Evropskog suda za ljudska prava.
 
Nakon svečanog otvaranja nove sudijske godine, predsjednica Lakočević, učestvovala je u radu seminara na temu „Autoritet sudstva“. Tom prilikom učesnici seminara, najviši evropski pravosudni zvaničnici, razmatrali su posebne izazove i odgovore na izazove autoriteta u sudstvu, stavljajući poseban akcenat na princip podjele vlasti, podrivanju nezavisnosti i autoriteta sudstva kroz direktna i indirektna mišljenja, kontra odgovorima sudstva, obavezama i odgovornosti sudova i sudija i komunikacionim strategijama.

"Otvorena vrata" - posjeta studenata Pravnog fakulteta Univrziteta "Mediteran" Upravnom sudu

10. 11. 2017.

U okviru projekta "Dan otvorenih vrata" Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, sa saradnicima primila je u posjetu saradnika u nastavi, gdin-a  Đura Nikača i studente Pravnog fakulteta - Univrziteta "Mediteran".
 
Tom prilikom predsjednica Suda je približila studentima način funkcionisanja Suda, rezultate rada, ciljeve i izazove sa kojima se Sud susreće u svom radu i odgovarala na pitanja budućih diplomiranih pravnika.

Dani otvorenih vrata bili su prilika da studenti Pravnog fakulteta - Univerziteta "Mediteran" u direktnom razgovoru razmijene mišljenja sa predsjednicom Suda i njenim saradnicima. Studenti su se, takođe, upoznali sa uslovima u kojima rade sudije, dok su sagovornici studente upoznali sa nadležnostima i organizacijom Suda, karakteristikama upravnog spora i načinom odlučivanja.

Takođe, prilikom ove posjete dogovoreno je i da se razmotri mogućnost da studenti sa Pravnog fakulteta, Univerziteta Mediteran određeni vremenski period volontiraju u Upravnom sudu, što je nastavak dobre saradnje između Upravnog suda i Pravnog fakulteta koja je uspostavljena  u cilju upoznavanja studenata sa praktičnim radom i funkcionisanjem Upravnog suda Crne Gore, koji je otvoren za posjete studenata i drugih univerziteta u Crnoj Gori.
Sudije Upravnog suda Crne Gore u studijskoj posjeti Strazburu

25. 10. 2017.

Sudije Upravnog suda Crne Gore, Vojin Lazović, Svetlana Budisavljević i Ana Perović Vojinović bili su u studijskoj posjeti u Savjetu Evrope , Evropskom sudu za ljudska prava i Evropskom parlamentu, u organizaciji RESPA –e (Regional School of Public Administration), u periodu od  11-15 septembra 2017. godine, u Strazburu.

Studijska posjeta je osim obilaska institucija Savjeta Evrope, Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog parlamenta, uključivala i svakodnevno učešće na seminaru, u intervalu od 9-17 h,  na temu ljudskih prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, te prakse Suda u Strazburu u primjeni dječijih prava, prava slobodnog pristupa informacijama sa aspekta javnog interesa, socijalnih prava (penzije i invalidnine tj. karakteristični slučajevi radnih sporova), prava slobodnih izbora...Seminar se odvijao u prostorijama Savjeta Evrope i suda.

U trodnevnoj posjeti, uz delegaciju Upravnih sudova Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije, delegacija Upravnog suda Crne Gore je dala aktivan doprinos u učešću na seminaru te razmjeni iskustava sa kolegama iz regiona te kolegama iz Evropskog suda za ljudska prava.Donacija Ambasade SAD

24. 10. 2017.

Upravni sud Crne Gore želi da zahvali Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori na donaciji u okviru Programa vladavine prava Biroa Stejt Dipartmenta za borbu protiv trgovine drogom i sprovođenje zakona. Uz finansijsku podršku Ambasade, donacija je obezbijedila  IT opremu koja će doprinijeti efikasnosti rada Upravnog suda.
Ovaj vid saradnje dvije institucije primjer je strateškog partnerstva koje će se i u budućnosti njegovati, na obostrano zadovoljstvo.
Ovim putem, zahvaljujemo Ambasadi SAD na podršci u jačanju nezavisnosti i nepristrasnosti crnogorskog pravosuđa.