Upravni sud Crne Gore i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali Memorandum o saradnji

02. 07. 2019.

Upravni sud i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali su, dana 26. juna 2019. godine, Memorandum o saradnji.
Memorandumom su uspostavljeni međusobni odnosi saradnje koji se, između ostalog, ogledaju u omogućavanju sticanja praktičnih vještina i stručnog usavršavanja studenata Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u Upravnom sudu.  Osim toga, Upravni sud i Fakultet će zajednički raditi na sprovođenju aktivnosti od zajedničkog interesa, posebno u pogledu organizovanja naučnih i stručnih skupova, kao i obezbjeđivanja učešća sudija Upravnog suda u nastavi i profesora Fakulteta u programima obrazovanja.
Memorandum su potpisali predsjednica Upravnog suda, gđa Branka Lakočević i dekan Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, prof. dr. Zoran Stojanović.
Memorandum o saradnji dostupan je na internet stranici Upravnog suda Crne Gore, u dijelu „Biblioteka“ – „Memorandumi“.

Okrugli sto na temu klasifikovanih podataka u upravnom postupku/sporu

20. 06. 2019.

U organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, u saradanji sa AIRE Centrom iz Londona, održan je okrugli sto na temu „Pristup stranaka i suda klasifikovanim podacima u upravnom i krivičnom postupku i Evropska konvencija“, u periodu od 14. – 15. juna 2019. godine u Bijeloj, na kojem su, pored sudija Vrhovnog suda, učestvovali i predsjednica i sudije Upravnog suda.
U uvodnom izlaganju učesnicima Okruglog stola su se obratili predsjednica Vrhovnog suda, gđa Vesna Medenica, i sudija Vrhovnog suda, gdin Miraš Radović.  Nakon toga je uslijedilo izlaganje predsjednice Upravnog suda, gđe Branke Lakočević na temu „Identifikacija vrste predmeta u upravnom postupku/sporu, u kojima se pojavljuju tajno prikupljeni (klasifikovani) podaci“, sa posebnim osvrtom na praksu Upravnog suda u ovoj vrsti predmeta. Ovim izlaganjem predsjednica Upravnog suda je otvorila dijalog i diskusiju sa učesnicima, kojima je moderirao sudija Vrhovnog suda, gdin Miraš Radović.
Prvog dana Okruglog stola, izlaganje su imali i zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, gdin Siniša Bjeković, i profesor prava i raniji sudija Evropskog suda za ljudska prava, gdin Nebojša Vučinić, na temu prakse Evropskog suda za ljudska prava kada se radi o klasifikovanim podacima, sa akcentom na povrede čl. 6, 8, 13 i čl. 1 Protokola br. 7 Konvencije.
Drugog dana Okruglog stola učesnici su imali prilike da slušaju o praksi sudova i iskustvima država iz regiona u pogledu uticaja pristupa klasifikovanim podacima na ostvarivanje prava zajemčenih Konvencijom.


Međunarodna konferencija o upravnom sporu u Opatiji

06. 06. 2019.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, i sudije Upravnog suda, gđa Gordana Pot i gdin Dragan Đuretić, na poziv predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, učestvovali su na međunarodnoj Konferenciji „Upravni spor u državama srednje i istočne Evrope“ koja se održala u periodu od 3. -4. juna 2019. godine u Opatiji, Hrvatskoj.
Konferencija je organizovana od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i njemačke organizacije Hanns Seidel uz saradnju Federalnog upravnog suda Njemačke i Međusveučilišnog Centra izvrsnosti Jean Monnet iz Opatije.
Učesnici skupa bili su predsjednici i sudije upravnih sudova, profesori i drugi eksperti iz oblasti upravnog prava iz država članica EU, kao i država kandidata.
Dvodnevna Konferencija bila je prilika da učesnici kroz prezentacije i diskusije razmjene iskustava koja se tiču načina rješavanja pojedinih pravnih dilema i prakse upravnih sudova u različitim državama srednje i istočne Evrope.

Sastanak sa predstavnicima Ambasade SAD

14. 05. 2019.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, sastala se sa Nj.E. gđom Džudi R. Rajnke, ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, u ponedeljak, 13. maja 2019. godine, u prostorijama Upravnog suda.
Tokom sastanka razgovaralo se o prioritetnim oblastima koje se tiču unaprjeđenja rada Upravnog suda, pogotovo u pogledu povećanog priliva predmeta i proširene nadležnosti suda posljednjih godina. Predsjednica Suda se zahvalila na dosadašnjoj podršci koju Ambasada SAD u Crnoj Gori pruža Upravnom sudu i vladavini prava, te istakla njenu važnost i doprinos poboljšanju efikasnosti rada suda.
U tom pogledu zaključeno je da će se, na obostrano zadovoljstvo, i u narednom periodu nastaviti uspješna saradnja sa svrhom jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti crnogorskog pravosuđa.


Seminar “Primjena upravnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“

08. 05. 2019.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, učestvovala je na seminaru na temu “Upotreba upravnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcje”, koji su organizovali Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji i uz podršku INL Programa Ambasade SAD u Podgorici. Seminar je održan u Petrovcu, 7. i 8. maja 2019. godine.
 
U uvodnom izlaganju učesnicima seminara su se obratili: Nj.E. gđa Džudi Rajzing Rajnke, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, gđa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, i gđa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

 
Učesnici ovog dvodnevnog seminara bili su: sudije, državni tužioci, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Državne revizorske institucije, Direkcije za javne nabavke i Uprave za kadrove.
 
Cilj seminara je razmjena iskustva i dobre prakse između eksperata i učesnika kada je u pitanju učešće i doprinos državnih organa i institucija koje imaju važnu ulogu u
borbi protiv ovih vidova kriminala.