Seminar na temu "Politika zaštite konkurencije u EU i Crnoj Gori"

24. 05. 2016.

                                                     
 
            Sudije i saradnici Vrhovnog suda Crne Gore i Upravnog suda Crne Gore učestvovali su na seminaru koji je održan od 13.05.2016-15.05.2016.godine, na temu  "Politika zaštite konkurencije u EU i Crnoj Gori" u organizaciji "ALA" projekta, koji ko-finansira Evropska Unija, a implementira GIZ.
            Cilj seminara bio je upoznavanje nosilaca pravosudnih funkcija koje su u neposrednoj vezi sa zaštitom konkurencije sa praksom evropskih institucija i evropskih sudova u pojedinačnim slučajevima te omogućavanje potpune i dosledne primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživnju na snazi između Crne Gore i zemalja članica EU. Tokom seminara prezentovani su pojedinačni slučajevi koji su bili predmet postupka u EU i to prije svega u oblasti utvrđivanja i zloupotrebe dominantnog položaja i zabranjenih sporazuma kao i kaznene politike.