Saopštenje za javnost

Godišnji izvještaj o radu Upravnog suda za 2018. godinu

Podgorica, 19.03.2019 - Upravni sud Crne Gore je, kako je to propisano članom 46 Zakona o sudovima, sačinio Godišnji izvještaj o radu suda za 2018. godinu, koji je dana 08. februara 2019. godine objavljen na zvaničnoj internet stranici suda (www.sudovi.me/uscg/izvjestaji-o-radu/).
Izvještaj sadrži analizu postignutih rezultata i ciljeva koje je Sud ostvario tokom godine, a u okviru kojeg je dat i pregled rada Upravnog suda na osnovu obrade statističkih podataka o ukupnim rezultatima rada u navedenom periodu.
U 2018. godini nastavljen je trend povećanog priliva predmeta, iako manji nego što je to bilo u 2017. godini, koji je prouzrokovao i veći ukupan broj predmeta u radu u protekloj godini, a samim tim i povećanu opterećenost sudija u izvještajnom peridu. Međutim, bez obzira na izazove sa kojima se susreće, Sud je riješio 103,7% predmeta u odnosu na priliv, što ga čini jednim od ažurnijih sudova u Crnoj Gori. A ovo sve bez posljedica za kvalitet rada i djelotvornu zaštitu građana, što je bio i glavni prioritet rada Suda. Naime, u prethodnoj godini Vrhovni sud je, po zahtjevu za ispitivanje sudske odluke, potvrdio 96,8% odluka Upravnog suda, dok je 3,1% odluka Suda ukinuto.
Pored ostvarenih rezultata u pogledu ažurnosti u radu, Sud se u 2018. godini posvetio i unaprjeđenju rada suda sa aspekta obezbjeđivanja nesmetanog funkcionisanja suda. Tako, započet je projekat sa SIGMA-om u okviru kojeg su izrađene dvije analize koje, između ostalog, sadrže i predlog preporuka i mjera koje Sud može preduzeti u cilju postizanja veće efikasnosti u radu. Na osnovu preporuka, podnešena je Inicijativa za izmjenu Zakona o upravnom sporu i Predlog za povećanje broja sudija Upravnog suda. Na osnovu Predloga o povećanju broja sudija, Sudski savjet je donio odluku o povećanju broj sudija Upravnog suda za dva sudijska mjesta, te se stupanje na funkciju novih sudija očekuje tokom 2019. godine.
U 2018. godini, Upravni sud je bio su-organizator radionica, seminara i okruglih stolova, a sudije, savjetnici i službenici Suda pohađali su brojne obuke, čime su doprinijeli unaprjeđenju svojih znanja i boljem kvalitetu rada.  
Godišnji izvještaj o radu Upravnog suda Crne Gore za 2018. godinu, zainteresovana javnost može pogledati ili preuzeti ovdje.


Svečana sjednica povodom otvaranja sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava

29. 01. 2019.

Na poziv predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, gdina Guida Raimondia, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, prisustvovala je svečanoj sjednici povodom otvaranja sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava, dana 25.01.2019. godine u Strazburu, kao dio crnogorske delegacije koju je predvodila predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, koju su, pored njih, činili i predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, sudije Vrhovnog suda Crne Gore i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Na svečanom otvaranju, prisutnima su se obratili predsjednik Evropskog suda za ljudska prava i predsjednik Francuskog ustavnog savjeta.
Tom prilikom, delegacija je učestvovala i na seminaru na temu "Jačanje povjerenja u sudstvo" kojem su prisustvovale brojne značajne ličnosti evropske pravosudne scene, u okviru koje teme se diskutovalo o značajnim pitanjima za pravosuđe, sa posebnim osvrtom na izbor, napredovanje i razrješenja sudija, strategiju izgradnje povjerenja i odgovornosti drugih vlasti radi poboljšanja i zaštite pravosuđa, kao i o protokolu broj 16.


Konferencija “Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i pravni lijekovi u upravnom sporu”

14. 12. 2018.

Upravni sud Crne Gore, u saradnji sa Programskom Kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, bio je organizator Konferencije na temu  “Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i pravni lijekovi u upravnom sporu”, koja je održana  12. i 13. decembra 2018. godine u Budvi.  Skup je organizovan u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey“ uz finansijsku podršku Evropske Unije i Savjeta Evrope.
 
Konferenciji su prisustvovali sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, sudije upravnih sudova zemalja regiona, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Evropskog suda za ljudska prava, Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i Savjeta Evrope.
 
Cilj Konferencije je bio razmjena iskustava i mišljenja o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i pravnim ljekovima u upravnom postupku i upravnom sporu. Istovremeno, događaj predstavlja koristan korak u traženju puta za kvalitetno i djelotvorno ostvarivanje prava građana i drugih pravnih subjekata, te jačanju vladavine prava i primjeni evropskog pravnog okvira u Crnoj Gori.
 
U uvodnom izlaganju učesnicima su se obratili: predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, gđa Senka Danilović, i šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, gđa Angela Longo.
 
Prvog dana Konferencije predavači su održali sveobuhvatna i sadržajna predavanja posvećena pravu na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu, kao i primjeni standarda razumnog roka na nacionalnom nivou u svijetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, predstavljen je i nacrt Analize o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u upravnoj materiji, koji je pripremila gđa Sanja Otočan, zamjenica predsjednika Višeg upravnog suda Republike Hrvatske.
 
Imajući u vidu značajno povećanje priliva predmeta u Upravnom sudu Crne Gore, drugog dana razgovaralo se o izazovima sa kojima se susreću upravni sudovi, kako u cilju postizanja ažurnosti u radu i blagovremenog rješavanja predmeta, tako u cilju ispunjavanja obaveza prema Evropskoj Konvenciji. Bilo je riječi i o određenim odredbama Zakona o upravnom sporu, čija bi izmjena doprinijela skraćenju prosječnog trajanja upravnog spora, kao jedna od mogućih mjera za unaprijeđenje efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta ostvarivanja prava građana pred sudom.
 
Pažnja se posvetila i diskusijama, u okviru kojih su predavači i učesnici zajedničkim uvidom u različita viđenja diskutovali i dali odgovore i sugestije o mehanizmima i načinima rješavanja aktuelnih pitanja, što je omogućilo da se sagledaju najbolje prakse u rješavanju dilema o kojima se razgovaralo tokom Konferencije.

Delegacija Upravnog suda Crne Gore predvođena predsjednicom Brankom Lakočević boravila je u studijskoj posjeti Francuskoj

11. 12. 2018.

Predsjednica Lakočević i zamjenica predsjednice sudija Gordana Pot, boravile su  u Parizu 4-6. Decembra 2018., u posjeti Državnom savjetu Francuske i Upravnom sudu Pariza, gdje je razgovarano na temu “Upravno sudstvo“.
Održana studijska posjeta predstavlja jednu od značajnijih međunarodnih aktivnosti Upravnog suda Crne Gore, na kojoj se delegacija Upravnog suda susrela sa g-đom. Christine Maugue državnom savjetnicom, predsjednicom parničnog odjeljenja u Državnom savjetu Francuske, sa kojom je razmijenila misljenje  o “Sporovima o javnim nabavkama i upravnim ugovorima“, i državnim savjetnikom delegatom za Evropsko pravo  g-dinom. Jean-Luc Saurom sa kojim je razgovarala o funkcionisanju i organizovanju francuskog pravosuđa u svijetlu sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, ujedno zahvalivši im se na pozivu.
Prilikom posjete Upravnom sudu Pariza, razgovarale su sa predsjednicom g-đom. Claire Jeangirald-Dufal, o organizaciji i funkcionisanju upravnih sudova Crne Gore i Pariza. 

Seminar " nacionalne sudije i izazovi u oblasti zaštite konkurencije u digitalnoj eri"

06. 12. 2018.

U organizaciji Regionalnog centra za Zaštitu konkurencije u Budimpešti, sudija Upravnog suda Crne Gore – Ana Perović-Vojinović, učestvovala je na seminaru pod nazivom '' Nacionalne sudije i izazovi u oblasti zaštite konkurencije u digitalnoj eri''. Seminar je najvećim dijelom bio zasnovan na hipotetičkim slučajevima, koji su podrazumjevali rad u grupama i učešće svih predstavnika evropskih zemalja. Na seminaru su bili prisutni i  predavači, koji su imali kratka izlaganja vezano za određene novine u oblasti zaštite konkurencije i to u postupku pred Evropskim sudom pravde. Ovaj skup, koji se realizovao 16. I 17. novembra, omogućio je i upoznavanje sa trenutnim stanjem i raspoloživim sredstvima pravne zaštite u sporovima zaštite konkurencije kod svih država učesnica.


Ostale informacije