Konferencija “Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i pravni lijekovi u upravnom sporu”

14. 12. 2018.

Upravni sud Crne Gore, u saradnji sa Programskom Kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, bio je organizator Konferencije na temu  “Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i pravni lijekovi u upravnom sporu”, koja je održana  12. i 13. decembra 2018. godine u Budvi.  Skup je organizovan u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey“ uz finansijsku podršku Evropske Unije i Savjeta Evrope.
 
Konferenciji su prisustvovali sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, sudije upravnih sudova zemalja regiona, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Evropskog suda za ljudska prava, Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i Savjeta Evrope.
 
Cilj Konferencije je bio razmjena iskustava i mišljenja o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i pravnim ljekovima u upravnom postupku i upravnom sporu. Istovremeno, događaj predstavlja koristan korak u traženju puta za kvalitetno i djelotvorno ostvarivanje prava građana i drugih pravnih subjekata, te jačanju vladavine prava i primjeni evropskog pravnog okvira u Crnoj Gori.
 
U uvodnom izlaganju učesnicima su se obratili: predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, gđa Senka Danilović, i šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, gđa Angela Longo.
 
Prvog dana Konferencije predavači su održali sveobuhvatna i sadržajna predavanja posvećena pravu na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu, kao i primjeni standarda razumnog roka na nacionalnom nivou u svijetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, predstavljen je i nacrt Analize o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u upravnoj materiji, koji je pripremila gđa Sanja Otočan, zamjenica predsjednika Višeg upravnog suda Republike Hrvatske.
 
Imajući u vidu značajno povećanje priliva predmeta u Upravnom sudu Crne Gore, drugog dana razgovaralo se o izazovima sa kojima se susreću upravni sudovi, kako u cilju postizanja ažurnosti u radu i blagovremenog rješavanja predmeta, tako u cilju ispunjavanja obaveza prema Evropskoj Konvenciji. Bilo je riječi i o određenim odredbama Zakona o upravnom sporu, čija bi izmjena doprinijela skraćenju prosječnog trajanja upravnog spora, kao jedna od mogućih mjera za unaprijeđenje efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta ostvarivanja prava građana pred sudom.
 
Pažnja se posvetila i diskusijama, u okviru kojih su predavači i učesnici zajedničkim uvidom u različita viđenja diskutovali i dali odgovore i sugestije o mehanizmima i načinima rješavanja aktuelnih pitanja, što je omogućilo da se sagledaju najbolje prakse u rješavanju dilema o kojima se razgovaralo tokom Konferencije.

Delegacija Upravnog suda Crne Gore predvođena predsjednicom Brankom Lakočević boravila je u studijskoj posjeti Francuskoj

11. 12. 2018.

Predsjednica Lakočević i zamjenica predsjednice sudija Gordana Pot, boravile su  u Parizu 4-6. Decembra 2018., u posjeti Državnom savjetu Francuske i Upravnom sudu Pariza, gdje je razgovarano na temu “Upravno sudstvo“.
Održana studijska posjeta predstavlja jednu od značajnijih međunarodnih aktivnosti Upravnog suda Crne Gore, na kojoj se delegacija Upravnog suda susrela sa g-đom. Christine Maugue državnom savjetnicom, predsjednicom parničnog odjeljenja u Državnom savjetu Francuske, sa kojom je razmijenila misljenje  o “Sporovima o javnim nabavkama i upravnim ugovorima“, i državnim savjetnikom delegatom za Evropsko pravo  g-dinom. Jean-Luc Saurom sa kojim je razgovarala o funkcionisanju i organizovanju francuskog pravosuđa u svijetlu sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, ujedno zahvalivši im se na pozivu.
Prilikom posjete Upravnom sudu Pariza, razgovarale su sa predsjednicom g-đom. Claire Jeangirald-Dufal, o organizaciji i funkcionisanju upravnih sudova Crne Gore i Pariza. 

Seminar " nacionalne sudije i izazovi u oblasti zaštite konkurencije u digitalnoj eri"

06. 12. 2018.

U organizaciji Regionalnog centra za Zaštitu konkurencije u Budimpešti, sudija Upravnog suda Crne Gore – Ana Perović-Vojinović, učestvovala je na seminaru pod nazivom '' Nacionalne sudije i izazovi u oblasti zaštite konkurencije u digitalnoj eri''. Seminar je najvećim dijelom bio zasnovan na hipotetičkim slučajevima, koji su podrazumjevali rad u grupama i učešće svih predstavnika evropskih zemalja. Na seminaru su bili prisutni i  predavači, koji su imali kratka izlaganja vezano za određene novine u oblasti zaštite konkurencije i to u postupku pred Evropskim sudom pravde. Ovaj skup, koji se realizovao 16. I 17. novembra, omogućio je i upoznavanje sa trenutnim stanjem i raspoloživim sredstvima pravne zaštite u sporovima zaštite konkurencije kod svih država učesnica.


Okrugli sto na temu primjene Zakona o upravnom postupku

08. 11. 2018.

Okrugli sto na temu primjene Zakona o upravnom postupku, održaće se 8. novembra 2018. godine, u hotelu “Ramada” u Podgorici, sa početkom u 9:00h, a organizuje ga OECD/SIGMA u saradnji sa Upravnim sudom Crne Gore.
U uvodnom dijelu učesnicima će se obratiti gđa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, i gdin Timo Ligi, Viši savjetnik OECD/SIGMA.
Učesnici okruglog stola su sudije Upravnog suda Crne Gore, predstavnici upravnih organa, kao i eksperti iz Slovenije, Estonije i Hrvatske, koji će tokom događaja podijeliti svoja iskustva i mišljenja vezano za određene dileme koje se javljaju u praksi i radu upravnih organa, a koji se tiču upravnog postupka i upravnog spora.
Cilj okruglog stola je da se zajedničkom diskusijom dođe do konkretnih rješenja kako se načela i odredbe Zakona o upravnom postupku mogu dosljedno primjenjivati na efikasan i djelotvoran način, sa svrhom smanjenja broj sporova koji se tiču primjene ZUP-a.

Volonterski rad u Upravnom sudu Crne Gore

25. 10. 2018.

Troje studenta Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica obavilo je volonterski rad u Upravnom sudu Crne Gore, u periodu od 10/09/2018. godine do 12/10/2018. godine.
Tokom volontiranja, studenti su imali priliku da se upoznaju sa nadležnostima i načinom funkcionisanja i rada Upravnog suda, karakteristikama upravnog spora, te odlukama koje Sud donosi, a u cilju sticanja praktičnog znanja i iskustva iz oblasti upravnog prava.
Organizovanjem volonterskog rada, Upravni sud nastavlja dobru saradnju sa akademskim institucijama u Crnoj Gori i podstiče razvoj i unaprijeđenje znanja studenata koje će im biti od koristi tokom njihovog daljeg profesionalnog razvoja.

Ostale informacije