Volonteri u Upravnom sudu Crne Gore

02. 10. 2019.

Četvoro studenata III godine Pravnog fakulteta Univerziteta Donja Gorica otpočelo je sa obavljanjem volonterskog rada – stručne prakse u Upravnom sudu Crne Gore, dana 1. oktobra 2019. godine.
Tokom volontiranja studenti će imati mogućnost da se upoznaju sa organizacijom, nadležnošću i načinom rada suda, u cilju sticanja praktičnih vještina i znanja iz oblasti upravnog prava.
Inicijativa volontiranja u sudu rezultat je uspješne saradnje Suda i Univerziteta Donja Gorica.
Kao i do sada, Upravni sud će nastaviti da predano radi na jačanju povjerenja javnosti u rad suda kroz saradnju sa akademskim institucijama u Crnoj Gori.

Seminar „Mjere za olakšavanje i ograničavanje pristupa upravnim sudovima“ Udruženja ACA- Europe

01. 10. 2019.

U organizaciji Vrhovnog upravnog suda Republike Češke i Udruženja ACA-Europe  održan je seminar na temu „Mjere za olakšavanje i ograničavanje pristupa upravnim sudovima“ u periodu od 8.- 9. septembra 2019. godine u Brnu, Republici Češkoj, na kojem je učestvovala delegacija Crne Gore.
Delegaciju su činili: sudija Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Stanka Vučinić, predsjednica Upravnog suda, gđa Branka Lakočević, i sekretarka Vrhovnog suda, gđa Ksenija Jovićević.
Cilj seminara je da pruži priliku predstavnicima upravnih sudova i državnih savjeta Evrope da razgovaraju i razmjenjuju iskustva kada se radi o mjerama koje olakšavaju, kao i o onim koje ograničavaju pristup upravnim sudovima. Na taj način, kroz primjere dobre prakse, omogućiće se sagledavanje načina za prevazilaženje izazova sa kojima se susreću upravni sudovi i državni savjeti širom Evrope, a što će umnogome doprinijeti i djelotvornijoj zaštiti prava građana kada se radi o upravnom sporu.
Seminar je bio od značaja za Upravni sud, posebno imajući u vidu predstojeće izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu. 

Upravni sud Crne Gore i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali Memorandum o saradnji

02. 07. 2019.

Upravni sud i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali su, dana 26. juna 2019. godine, Memorandum o saradnji.
Memorandumom su uspostavljeni međusobni odnosi saradnje koji se, između ostalog, ogledaju u omogućavanju sticanja praktičnih vještina i stručnog usavršavanja studenata Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u Upravnom sudu.  Osim toga, Upravni sud i Fakultet će zajednički raditi na sprovođenju aktivnosti od zajedničkog interesa, posebno u pogledu organizovanja naučnih i stručnih skupova, kao i obezbjeđivanja učešća sudija Upravnog suda u nastavi i profesora Fakulteta u programima obrazovanja.
Memorandum su potpisali predsjednica Upravnog suda, gđa Branka Lakočević i dekan Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, prof. dr. Zoran Stojanović.
Memorandum o saradnji dostupan je na internet stranici Upravnog suda Crne Gore, u dijelu „Biblioteka“ – „Memorandumi“.

Okrugli sto na temu klasifikovanih podataka u upravnom postupku/sporu

20. 06. 2019.

U organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, u saradanji sa AIRE Centrom iz Londona, održan je okrugli sto na temu „Pristup stranaka i suda klasifikovanim podacima u upravnom i krivičnom postupku i Evropska konvencija“, u periodu od 14. – 15. juna 2019. godine u Bijeloj, na kojem su, pored sudija Vrhovnog suda, učestvovali i predsjednica i sudije Upravnog suda.
U uvodnom izlaganju učesnicima Okruglog stola su se obratili predsjednica Vrhovnog suda, gđa Vesna Medenica, i sudija Vrhovnog suda, gdin Miraš Radović.  Nakon toga je uslijedilo izlaganje predsjednice Upravnog suda, gđe Branke Lakočević na temu „Identifikacija vrste predmeta u upravnom postupku/sporu, u kojima se pojavljuju tajno prikupljeni (klasifikovani) podaci“, sa posebnim osvrtom na praksu Upravnog suda u ovoj vrsti predmeta. Ovim izlaganjem predsjednica Upravnog suda je otvorila dijalog i diskusiju sa učesnicima, kojima je moderirao sudija Vrhovnog suda, gdin Miraš Radović.
Prvog dana Okruglog stola, izlaganje su imali i zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, gdin Siniša Bjeković, i profesor prava i raniji sudija Evropskog suda za ljudska prava, gdin Nebojša Vučinić, na temu prakse Evropskog suda za ljudska prava kada se radi o klasifikovanim podacima, sa akcentom na povrede čl. 6, 8, 13 i čl. 1 Protokola br. 7 Konvencije.
Drugog dana Okruglog stola učesnici su imali prilike da slušaju o praksi sudova i iskustvima država iz regiona u pogledu uticaja pristupa klasifikovanim podacima na ostvarivanje prava zajemčenih Konvencijom.


Međunarodna konferencija o upravnom sporu u Opatiji

06. 06. 2019.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, i sudije Upravnog suda, gđa Gordana Pot i gdin Dragan Đuretić, na poziv predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, učestvovali su na međunarodnoj Konferenciji „Upravni spor u državama srednje i istočne Evrope“ koja se održala u periodu od 3. -4. juna 2019. godine u Opatiji, Hrvatskoj.
Konferencija je organizovana od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i njemačke organizacije Hanns Seidel uz saradnju Federalnog upravnog suda Njemačke i Međusveučilišnog Centra izvrsnosti Jean Monnet iz Opatije.
Učesnici skupa bili su predsjednici i sudije upravnih sudova, profesori i drugi eksperti iz oblasti upravnog prava iz država članica EU, kao i država kandidata.
Dvodnevna Konferencija bila je prilika da učesnici kroz prezentacije i diskusije razmjene iskustava koja se tiču načina rješavanja pojedinih pravnih dilema i prakse upravnih sudova u različitim državama srednje i istočne Evrope.

Ostale informacije