Četiri godine rada Suda-statistika

Podgorica, mart 2009.

09. 03. 2009.

Podgorica, mart 2009.
Četiri godine rada Suda-statistika
 
1. Upravni sud je i u četvrtoj godini rada dosljedno primjenjivao princip o javnosti svoga rada. Navedeni princip ispoštovan je putem Sajta, na kojem su dnevno postavljane sve odluke iz 2008 godine, a zatim izdavanjem Zbirke Odluka za ovu godinu. Cilj ovakvog rada je da javnost upoznamo kako Sud postupa u istim pravnim situacijama, odnosno primjenjuje načelo pravne sigurnosti, zatim da fizička i pravna lica unaprijed upoznamo sa ishodom postupka koji bi eventualno pokrenuli o pravnoj situaciji koja je već bila predmet spora (načelo predvidljivosti), i najzad da javnost ima u vidu primjenu principa o jednakosti svih pred Upravnim sudom.
Sud je, u 2008. godini imao ukupno u radu 3607 predmeta. Priliv predmeta u ovoj godini je bio 2088, a iz 2007. g., prenijeto je 1519 predmeta. Razlozi zbog kojih je iz prošle godine prenijet toliki broj predmeta, dati su u Izvještajima o radu Upravnog suda za 2005., 2006, 2007 i 2008. godinu. (Izvještaji su i na sajtu Suda). U izvještajnom periodu, riješeno je 1987 predmeta. Ostalo je neriješeno 1620 predmeta. Protiv odluka Upravnog suda iz 2008. godine podnijeta su 146 Zahtjeva za vanredno preispitivanje odluka ovog suda. Ukinuta je 21 odluka.

(U ove podatke nijesu iskazani predmeti UI-upisu birački spisak 1306).

2. Sudskim Poslovnikom nije utvrđena obaveza vođenja evidencije o odlukama po tužbama, pojedinačno za svaki tuženi organ. Sud vodi internu evidenciju , tako da javnosti prezentiramo podatke o odlukama Upravnog suda, u 2008 godine, po organima, čiji su akti, tužbom, osporavani u upravnom sporu.

Nazivi organa dati kako su naznačeni u tužbama.
    Ukupno Odbijeno Poništeno Odbačeno Na drugi način riješeno
Država Crna Gora 1         1    
Kabinet Predsjednika Crne Gore 3     1     2
Skupština RCG-Generalni sekretarijat 229 8 196 2 23
Vlada RCG-Generalni sekretarijat 19 1 5 6 7
Min.unutraš.posl.i javne uprave 92 25 46 15 6
Ministarstvo odbrane 23 2 2 9 10
Ministarstvo finansija 503 258 183 32 30
Ministarstvo prosvjete i nauke 12     6 3 3
Ministarstvo kulture,sporta i medija 14 1 4 1 8
Ministarstvo za ekonomski razvoj 126 26 74 8 18
Ministarstvo pomorstva,saobraćaja i telekomunikacija 9 1 7 1    
Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede 25 12 3 5 5
Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine 56 33 16     7
Ministarstvo zdravlja, rada i socijaln.staranja 336 165 157 7 7
Ministarstvo pravde 22 1 9 3 9
Ministarstvo inostranih poslova 1 1            
Poreska uprava 15 11 4        
Centralni registar Privrednog Suda 3         1 2
Direkcija javnih prihoda 1             1
Komisija za žalbe CG 64 11 38 7 8
Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki 33 19 12     2
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa 32 31 1        
Komisija za stambena pitanja 3     2     1
Komisija za žalbe za povraćaj i obeštećenje 11 8 2     1
Komisija za hartije od vrijednosti 3 1 2        
Vojska S i CG 1 1            
Vojska CG-Generalštab vojske CG 12 2 4     6
Vojna pošta Kumbor 3         1 2
Agencija za prestrukturiranje privrede istrana ulaganja 5 2 3        
Agenicija za radio- difuziju 6 6            
Agencija za telekomunikacije 31 30 1        
Regulatorna agencija za energetiku 11 1 2 5 3
Savjet za privatizaciju 6     5 1    
Fond PIO 8         5 3
Republički zavod za katastar i imov.pravne poslove 1         1    
Fond za obeštećenje 5         5    
Elektroprivreda Crne Gore 5         5    
Uprava policije 1     1        
Vrhovni sud CG 1 1            
Vrhovni državni tužilac RCG 1     1        
Viši sud Podgorica 1         1    
Osnovni sud Podgorica 1         1    
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotor 2 1         1
Centralna banka Crne Gore 4             4
Centralna depozitarna agencija 1 1            
Telekom Crne Gore 1         1    
Uprava za šume Pljevlja 2 1         1
13 Jul „Plantaže“ 1 1            
Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom 1 1            
Centar za ekotoksikološko ispitivanje 1             1
Centar za kulturu Plužine 1         1    
Zavod za zapošljavanje 3 2     1    
Zavod za izvršenje krivičnih sankcija 2     2        
Savjet radio televizije CG 5     1 4    
Savjet samostalnih sindikata 2 1         1
Savjet za privatizaciju 1     1        
Crnogorski olimpijski komitet 1         1    
Džudo savez CG 1     1        
Glavni grad-Opština Podgorica 27 1 13 5 8
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora-Podgorica 4 2 1 1    
Odeljenje građeviske inspekcije-Podgorica 2     1 1    
Opština Bijelo Polje 6 2 3 1    
Opština Herceg Novi 20 10 7 1 2
Opština Kotor 10 8 1     1
Opština Tivat 7 6 1        
Opština Nikšić 23 10 6 5 2
Opština Budva 12 5 4 2 1
Opština Mojkovac 6 1 5        
Opština Pljevlja 15 3 8 1 3
Opština Kolašin 10 6 4        
Opština Plav 7 1     4 2
Opština Žabljak 19 3 15     1
Opština Plužine 3 2 1        
Opština Berane 9 5 3 1    
Prestonica Cetinje 7 2 2 3    
Opština Bar 14 10 2 1 1
Opština Ulcinj 3             3
Opština Rožaje 15 1 13 1    
Opština Šavnik 3     3        
Opština Andrijevica 2     2        
Ostalo 7             7
UKUPNO 1995 744 887 160 204
UKUPNO %     37.29% 44.46% 8.02% 10.23%Navedeno pokazuje da je, od ukupnog broja tužbi po kojima je Sud postupao u 2008, poništeno 44,46% pojedinačnih akata izvršne i lokalne uprave. Procenat poništenih pjedinačnih akata u 2007g. iznosio je 37.47 %, u 2006g., 50 %, a u 2005g., iznad 60%.


3. Slijedi pregled četvorogodišnjeg rada Suda (bez predmeta UI-upis u birački spisak).
GODINA PRIMLJENO U RADU RIJEŠENO NERIJEŠENO
2005 2285 2285 835 1450
2006 1626 3076 1618 1458
2007 1862 3320 1801 1519
2008 2088 3607 1987 1620
Ukupno 7861     6241 1620

Ostale informacije