Delegacija Upravnog suda u posjeti Savjetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

02. 06. 2017.

    Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, Branka Lakočević, i sudija Gordana Pot, boravile su u studijskoj posjeti Strazburu, od 25. - 28. aprila 2017.godine, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (RESPA).
 
     Tokom četvorodnevnog boravka crnogorska delegacija je posjetila Savjet Evrope i upoznala se sa njegovim sastavom, funkcionisanjem i misijom. Ovom prilikom delegacija je upoznata i sa radom Pralamentarne skupštine Savjeta Evrope, i njenim odnosom sa Evropskim sudom za ljudska prava, kao i sa radom Evropske komisije za Efikasnost pravosuđa.
       Četvorodnevni program je osim navedenog obuhvatao prisustvo predavanjima relevantnih stručnjaka na temu: Statusa i uticaja Evropske konvencije o ljudskim pravima u zemljama Zapadnog Balkana, posjetu Evropskom sudu za ljudska prava i upoznavanje sa  njegovom metodom rada i upravljanja predmetima, kao i prisustvo sesijama na temu: Standardi savjeta evrope u sferi dječijih prava, prava na penzije, prava vezanih za radne sporove. Osim navedenog govorilo se i o implementaciji politike u cilju sprječavanja povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Ostale informacije