Drugi EASO regionalni seminar o evropskom pravu azila

24. 07. 2018.

Evropska Kancelarija za podršku azilu (EASO)  organizuje drugi regionalni seminar o evropskom pravu azila koji će se održati u periodu od 24-26. jula 2018. godine u Draču, Albaniji.
Na regionalnom seminaru će učestvovati sudije Upravnog suda Crne Gore, Gordana Pot, Vojin Lazović, Dragan Đuretić, Svetlana Radošević i Srđan Klikovac. Pored predstavnika Crne Gore, na seminaru će učestvovati i predstavnici ostalih država regiona zapadnog Balkana:  Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije; kao i predstavnici istočno-evropskih država saradnica:  Jermenije, Gruzije, Moldavije i  Ukrajine.
U uvodnom izlaganju, učesnicima će se obratiti predstavnik EASO-a, nakon čega slijede  prezentacije učesnika seminara vezano za pravni okvir sistema azila i međunarodne zaštite stranaca na nacionalnom nivou.

Cilj seminara je predstaviti zajednički evropski sistem azila i međunarodne zaštite stranaca. Seminar će biti organizovan u okviru jednočasovnih tematski sesija, a neke od tema koje će se izlagati su: definisanje statusa izbjeglica, procjena dokaza i  vjerovatnosti navoda u tužbi za međunarodnu zaštitu, uloga Evropskog suda za ljudska prava i njegova skorašnja praksa, te sam postupak međunarodne zaštite. Tokom seminara biće analizirani i neki od međunarodnih pravnih akata koji se tiču azila i koji su od značaj u ovoj materiji, kao što su Evropska Konvencija o ljudskim pravima, Dablin III Regulativa, zatim Direktiva o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uslove za supsidijarnu zaštitu, te sadržaj odobrene zaštite, kao i Konvencija o statusu izbjeglica.
 
Posebna pažnja biće posvećena, kako tematskim, tako i grupnim sesijama, studiji slučajeva i razmijeni iskustava u grupama. Posljednji dan seminara, biće u potpunosti posvećen simulaciji suđenja i donošenja odluka u predmetima koji su vezani za azil i međunarodnu i privremenu zaštitu stranaca.

Ostale informacije