Drugi EASO regionalni seminar o evropskom pravu azila

31. 07. 2018.

Sudije Upravnog suda  Crne Gore, Gordana Pot, Dragan Đuretić, Svetlana Radošević, Srđa Klikovac i Vojin Lazović, su na poziv Evropske Kancelarije  za podršku azilu – EASO, boravili u Draču – Albaniji u periodu od 24-26 jula 2018 godine, gdje su prisustvovali drugom regionalnom seminaru o Evropskom pravu azila. Pored predstavnika Crne Gore na seminaru su učestvovali i predstavnici država regiona zapadnog Balkana i istočnog partnerstva : Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije,Kosova, Gruzije, Moldavije, Jermenije i Ukrajine.
Cilj seminara bio je upoznavanje učesnika sa evropskim sistemom azila i međunarodne zaštite stranaca.

Nakon otvaranja regionalnog seminara i uvodnih riječi predstavnika EASO-a,predstavnici svih država učesnica  su predstavili   pravni okvir sistema azila i međunarodne zaštite stranaca na nacionalnom nivou. Ispred Crne Gore, pravni okvir sistema azila je prezentovala sudija Svetlana Radošević.
Na konferenciji su predstavljeni slučajevi Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), koji se odnose na upravne sporove povodom zaštite prava na azil, tumačenje i primjena Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Analizirani su međunarodni pravni akti  koji se odnose na azil, Konvencija o statusu izbjeglica, Direktive 2011/95 EU i Direktiva 2013/32 Evropskog parlamenta.
Posebna pažnja je posvećena tematskim i grupnim sesijama kao i razmjeni iskustva sa kolegama iz zemalja učesnika seminara. Poslednji dan seminara je posvećen simulaciji sudjenja i donošenje odluke  u predmetu  međunarodne i privremene zaštite stranaca.

Ostale informacije