Generalna Skupština Udruženja ACA - Europe i seminar "Tehnologija i pravo"

25. 05. 2018.

    U Hagu je, u organizaciji Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija (ACA) i Državnog savjeta Kraljevine Holandije, 14. maja 2018. godine, održan seminar na temu – “Tehnologija i pravo” – na kojem su učestvovali : sudija Vrhovnog suda, gđa Stanka Vučinić, predsjednica Upravnog suda, gđa Branka Lakočević i savjetnica Vrhovnog suda, gđa Tijana Badnjar.
    Na seminaru su razmijenjena iskustva i mišljenja o razvoju tehnologije i njenom uticaju na upravni postupak i sudsku kontrolu. Ukazano je da se tehnologija brzo razvija i da su promjene koje ovaj razvoj nosi, često nepredvidive. Ovo može imati ozbiljne posljedice i za zakonodavnu i za sudsku vlast. Kako veliki broj upravnih organa u zemljama Evropske unije, uveliko koristi savremene tehnologije u procesu odlučivanja, neophodno je obezbijediti transparentnost tih procedura, zaštitu podataka, efikasnu pravnu zaštitu, ali i obuku sudija.
       Nakon seminara, održana je Generalna skupština Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Udruženja i na kojoj je usvojena Rezolucija kojom je izražena ozbiljna zabrinutost zbog razvoja u pojedinim državama članicama Evropske unije kojima se ugrožavaju osnovni principi vladavine prava: podjela vlasti i nezavisnost pravosuđa. Takođe, Rezolucijom su podržane sve mjere koje imaju za cilj da se suprotstave nacionalnim aktivnostima koje ugrožavaju nezavisnost pravosuđa i sprovođenje odluka suda. 

Ostale informacije