Kolašin, 10/11. novembar 2016. godine

Okrugli sto Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra
 
Implementacija Evropske konvencije u sudovima u Crnoj Gori

Evropska konvencija i relevantno crnogorsko zakonodavstvo i praksa.
 
     Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, sudija Branka Lakočević, sudija Svetlana Budisavljević i sudija Ana Perović-Vojinović, prisustvovale su Okruglom stolu Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra, održanom u Kolašinu, na temu “Evropska konvencija i relevantno crnogorsko zakonodavstvo i praksa”.
     Učesnicima Okruglog stola su se obratili predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, britanski ambasador u Crnoj Gori, gdin Ian Whitting i program menadžer za Zapadni Balkan, iz AIRE Centra, gđa Biljana Braithwaite. Nakon toga je uslijedio govor sudije Evropskog suda za ljudska prava, gdina Nebojše Vučinića o pristupu Evropskog suda za ljudska prava kvalifikovanim pravima, sa posebnim osvrtom na test proporcionalnosti. Viša advokatica AIRE Centra, gđa Nuala Mole, prezentovala je relevantne slučajeve Suda, koji se odnose na član 8 i član 11 Evropske konvencije, i otvorila dijalog za učesnicima, kojim je moderirao sudija Vrhovnog suda Crne Gore, gdin Miraš Radović. 
     Prvog dana Okruglog stola, sudija Svetlana Budisavljević je imala izlaganje na temu ‘’Nacionalna bezbjednost kao legitimni cilj ograničenja prava na privatni i porodični život u praksi Upravnog suda Crne Gore”, čiji je fokus primjena člana 8 Evropske konvencije u praksi Upravnog suda Crne Gore prilikom odlučivanja o tužbama stranaka povodom zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo, privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori.
Sudije su drugog dana Okruglog stola diskutovale o pravu na slobodu okupljanja i udruživanje iz člana 11 Konvencije, sa posebnim osvrtom na ograničenja u interesu nacionalne bezbjednosti ili javne bezbjednosti, radi sprječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih.
     Zahvaljujući uspješnoj saradnji Vrhovnog suda Crne Gore sa AIRE Centrom kroz projekat implementacije Evropske konvencije u sudovima u Crnoj Gori, Upravni sud će nastojati da i ubuduće aktivno prati zasijedanja na temu primjene članova Konvencije, a u cilju kvalitetnog obezbjeđenja sudske zaštite svim strankama u upravnom sporu. 

Ostale informacije