Konferencija “Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i pravni lijekovi u upravnom sporu”

14. 12. 2018.

Upravni sud Crne Gore, u saradnji sa Programskom Kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, bio je organizator Konferencije na temu  “Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i pravni lijekovi u upravnom sporu”, koja je održana  12. i 13. decembra 2018. godine u Budvi.  Skup je organizovan u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey“ uz finansijsku podršku Evropske Unije i Savjeta Evrope.
 
Konferenciji su prisustvovali sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, sudije upravnih sudova zemalja regiona, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Evropskog suda za ljudska prava, Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i Savjeta Evrope.
 
Cilj Konferencije je bio razmjena iskustava i mišljenja o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i pravnim ljekovima u upravnom postupku i upravnom sporu. Istovremeno, događaj predstavlja koristan korak u traženju puta za kvalitetno i djelotvorno ostvarivanje prava građana i drugih pravnih subjekata, te jačanju vladavine prava i primjeni evropskog pravnog okvira u Crnoj Gori.
 
U uvodnom izlaganju učesnicima su se obratili: predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, gđa Senka Danilović, i šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, gđa Angela Longo.
 
Prvog dana Konferencije predavači su održali sveobuhvatna i sadržajna predavanja posvećena pravu na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu, kao i primjeni standarda razumnog roka na nacionalnom nivou u svijetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, predstavljen je i nacrt Analize o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u upravnoj materiji, koji je pripremila gđa Sanja Otočan, zamjenica predsjednika Višeg upravnog suda Republike Hrvatske.
 
Imajući u vidu značajno povećanje priliva predmeta u Upravnom sudu Crne Gore, drugog dana razgovaralo se o izazovima sa kojima se susreću upravni sudovi, kako u cilju postizanja ažurnosti u radu i blagovremenog rješavanja predmeta, tako u cilju ispunjavanja obaveza prema Evropskoj Konvenciji. Bilo je riječi i o određenim odredbama Zakona o upravnom sporu, čija bi izmjena doprinijela skraćenju prosječnog trajanja upravnog spora, kao jedna od mogućih mjera za unaprijeđenje efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta ostvarivanja prava građana pred sudom.
 
Pažnja se posvetila i diskusijama, u okviru kojih su predavači i učesnici zajedničkim uvidom u različita viđenja diskutovali i dali odgovore i sugestije o mehanizmima i načinima rješavanja aktuelnih pitanja, što je omogućilo da se sagledaju najbolje prakse u rješavanju dilema o kojima se razgovaralo tokom Konferencije.

Ostale informacije