Okrugli sto „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori“

20. 07. 2018.

Okrugli sto na temu „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori“ održao se 13. juna 2018. godine u Podgorici, u hotelu „Ramada“. Događaj je organizovala Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, u saradnji sa Vrhovnim sudom i Sudskim savjetom Crne Gore.
Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, učestvovala je na pomenutom događaju, u okviru kojeg je imala i izlaganje na temu „Pravni okvir disciplinske i etičke odgovornosti sudija – predlozi za unaprijeđenje“.


Cilj okruglog stola je bio da se sumiraju rezultati ostvareni u sprovođenju sistema disciplinske i etičke odgovornosti sudija u Crnoj Gori, kao i da se predstave izazovi sa kojima se države članice Savjeta Evrope suočavaju kada je riječ o različitim aspektima odgovornosti u pravosuđu.
Okrugli sto su svečano otvorili predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore,  generalna direktorka u Ministarstvu pravde i šefica Jedinice 2 za reforme u sektoru pravosuđa Savjeta Evrope. Ostali učesnici okruglog stola bili su predsjednici crnogorskih sudova, sudije Vrhovnog suda, članovi Sudskog savjeta, predstavnici Ministarstva pravde, Advokatske komore, nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.


Ostale informacije