"Otvorena vrata" - posjeta studenata Pravnog fakulteta Univrziteta "Mediteran" Upravnom sudu

10. 11. 2017.

U okviru projekta "Dan otvorenih vrata" Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, sa saradnicima primila je u posjetu saradnika u nastavi, gdin-a  Đura Nikača i studente Pravnog fakulteta - Univrziteta "Mediteran".
 
Tom prilikom predsjednica Suda je približila studentima način funkcionisanja Suda, rezultate rada, ciljeve i izazove sa kojima se Sud susreće u svom radu i odgovarala na pitanja budućih diplomiranih pravnika.

Dani otvorenih vrata bili su prilika da studenti Pravnog fakulteta - Univerziteta "Mediteran" u direktnom razgovoru razmijene mišljenja sa predsjednicom Suda i njenim saradnicima. Studenti su se, takođe, upoznali sa uslovima u kojima rade sudije, dok su sagovornici studente upoznali sa nadležnostima i organizacijom Suda, karakteristikama upravnog spora i načinom odlučivanja.

Takođe, prilikom ove posjete dogovoreno je i da se razmotri mogućnost da studenti sa Pravnog fakulteta, Univerziteta Mediteran određeni vremenski period volontiraju u Upravnom sudu, što je nastavak dobre saradnje između Upravnog suda i Pravnog fakulteta koja je uspostavljena  u cilju upoznavanja studenata sa praktičnim radom i funkcionisanjem Upravnog suda Crne Gore, koji je otvoren za posjete studenata i drugih univerziteta u Crnoj Gori.
Ostale informacije