Posjeta studenata druge godine Fakulteta pravnih nauka, Univerziteta Donja Gorica

13. 04. 2018.

Dana 10. aprila 2018. godine studenti druge godine Fakulteta pravnih nauka, sa asistentom u nastavi g-dinom Borisom Bastijančićem, posjetili su Upravni sud Crne Gore.
Nakon uvodnog obraćanja predsjednica Upravnog suda, g-đa Branka Lakočević, ukazala je na značaj Upravnog suda i iskoristila priliku da upozna studente sa nadležnostima, funkcionisanjem i radom Upravnog suda.
Predsjednica, sa saradnicima nakon uvodnog obraćanja, upoznala je studente sa načinom rada Suda, organizacijom, predmetom upravnog spora, pravilima postupka, odlukama koje Sud donosi, Izvještajima o radu suda, kao i načinom predaje Upravnom sudu, tužbe i drugih podnesaka.    
Ovo je nastavak dobre saradnje između Upravnog suda i Fakulteta pravnih nauka, koja je uspostavljena u cilju upoznavanja studenata sa praktičnim radom i funkcionisanjem Upravnog suda Crne Gore.


Ostale informacije