Posjeta studenata Fakulteta za evropske i državne studije

24. 03. 2017.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, sa saradnicima je primila u posjetu studente Fakulteta za evropske i državne studije.
 
            Tom prilikom predsjednica suda je razgovarala sa  Prof.dr Đorđijem Blažićem,
dekanom FDES-a.

            Studenti su se tokom posjete upoznali sa nadležnostima i organizacijom suda, karakteristikama upravnog spora i načinom odlučivanja.

            Upravni sud Crne Gore će nastaviti da održava saradnju sa Fakultetom za evropske i državne studije i ostaće otvoren za posjete studenata i drugih univerziteta u Crnoj Gori.Ostale informacije