Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Upravnom sudu

28.11.2016.godine

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević sa saradnicima je primila u posjetu studente druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran.
Tom prilikom, predsjednica suda je razgovarala sa Doc. dr Danilo Ćupićem, profesorom upravnog prava i saradnikom u nastavi, gdinom Đurom Nikačem.
Studenti su se tokom posjete sudu upoznali sa nadležnostima i organizacijom suda, karakteristikama upravnog spora i načinom odlučivanja.
Upravni sud Crne Gore će nastaviti da održava saradnju sa Univerzitetom Mediteran i ostaće otvoren za posjete studenata i drugih univerziteta u Crnoj Gori.
  
  

Ostale informacije