Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, Branka Lakočević, prisustvovala je ACA Seminaru u Krakovu

29. 09. 2017.

   U organizaciji Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija Evrope (ACA-Europe) i Vrhovnog upravnog suda Poljske, 18. septembra 2017. godine u Krakovu, održan je seminar na temu - Javni poredak, nacionalna bezbjednost i prava stranih državljana u imigracionim i postupcima sticanja državljanstva, kojem su prisustvovale predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, i savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore, gđica Tijana Badnjar.
   Seminar je imao za cilj da raspravi način na koji se može postići balans između prava stranih državljana i zahtjeva za zaštitu nacionalne bezbjednosti i javnog poretka u predmetima imigracija i sticanja državljanstva.
    Glavne teme rasprave bile su određenost termina nacionalne bezbjednosti i javnog poretka u praksi Suda pravde EU i nacionalnog zakonodavstva, a ukazano je i na izazove u materijalnim, ali i procesnim zakonima koji regulišu ova pitanja. Izlaganje je bilo podijeljeno na četiri teme: Perspektiva EU i država članica; Institucionalni kapaciteti; Izazovi u materijalnom pravu i Izazovi u procesnom pravu.
    Na seminaru je zaključeno da su sistemi odlučivanja država članica ACA-Europe u ovakvim predmetima kompleksni, te da u većini država ne postoji zakonska definicija termina javni poredak i nacionalna bezbjednost, kao i da zakonodavstvo EU prepušta da države ovo pitanje urede na nacionalnom nivou vodeći računa ne samo o zaštiti opšteg interesa nego i o interesima pojedinca, kao i o izbjegavanju arbitrarnog postupanja.Ostale informacije