Predsjednica Upravnog suda Crne Gore održala predavanje na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica

28. 03. 2018.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa. Branka Lakočević, bila je gostujući  predavač na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, dana 27. marta 2018.
Predsjednica je održala predavanje na temu “Organizacija i nadležnosti Upravnog suda Crne Gore”, a sa ciljem da studentima što više približi način funkcionisanja i rada suda, kao i njegov značaj u pravosudnom sistemu Crne Gore.
Predavanje je počelo u 11 časova, nakon čega su studenti bili u mogućnost da predsjednici postave pitanja vezana za ovu oblast prava.


Ostale informacije