Predsjednica Upravnog suda Crne Gore prisustvovala je otvaranju sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

30. 01. 2018.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, Branka Lakočević  26. januara 2018. godine, boravila je u Strazburu, gdje je prisustvovala zvaničnom otvaranju sudijske godine, Evropskog suda za ljudska prava.
 
Nakon svečanog otvaranja nove sudijske godine, predsjednica Lakočević, učestvovala je u radu seminara na temu „Autoritet sudstva“. Tom prilikom učesnici seminara, najviši evropski pravosudni zvaničnici, razmatrali su posebne izazove i odgovore na izazove autoriteta u sudstvu, stavljajući poseban akcenat na princip podjele vlasti, podrivanju nezavisnosti i autoriteta sudstva kroz direktna i indirektna mišljenja, kontra odgovorima sudstva, obavezama i odgovornosti sudova i sudija i komunikacionim strategijama.

Ostale informacije