Radionica na temu primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi upravnih sudova – razmjena regionalnih iskustava

09. 02. 2018.

Upravni sud Crne Gore, u saradnji sa programskom Kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, bio je organizator i domaćin Radionice na temu primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi upravnih sudova – razmjena regionalnih iskustava, dana 6, 7 i 8. februara 2018. godine, u Budvi. Navedenoj radionici prisustvovali su sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, dok su uvaženi gosti bili predsjednica Upravnog suda u Zagrebu i sudije Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Upravnog suda Republike Srbije i Upravnog suda Republike Slovenije, sudije Vrhovnog suda Crne Gore i Višeg suda u Podgorici.

U svojstvu predavača na Radionici učestvovali su predsjednica Upravnog suda Crne Gore Branka Lakočević, sudija Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske Sanja Otočan, sudija Upravnog suda Republike Srbije Gordana Bogdanović, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Republike Srbije Ljubodrag Pljakić, pravnica u sekretarijatu Evropskog suda za ljudska prava Slobodanka Karišik, sudije Vrhovnog suda Crne Gore Stanka Vučinić, Ranka Vuković i Miraš Radović, kao i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić. Imenovani predavači su održali sveobuhvatna i sadržajna predavanja na temama Organizacije upravnog sudstva i nadležnosti upravnih sudova, primjeni člana 6 stav 1 Konvencije u upravnim sporovima, izvršenju odluka upravnih sudova i pravnim ljekovima i relevantnoj sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava.
Takođe, poseban naglasak na održanoj Radionici bio je da imenovani predavači zajedno sa svim učesnicima Radionice kroz diskusiju, razmjenu mišljenja i iskustava, daju odgovore i konstruktivne predloge koji bi svojim kvalitetom predstavljali rješenje dilema i izazova koji se javljaju u praksi upravnih sudova, što bi za konačan cilj imalo podizanje kvaliteta pravde, a što je imperativan zadatak svim državama koje su ratifikovale Konvenciju. Opšti zaključak svih učesnika Radionice je taj da je ostvarena svrha održavanje iste, istovremeno izražavajući nadu i želju da će se u budućnosti redovno održavati radionice i seminari na temu rada upravnih sudova.

Ostale informacije