Saopštenje

16. 01. 2017.

Dana 16.01.2017. godine, preminuo je Branislav Radulović, dugogodišnji predsjednik Upravnog suda Crne Gore.
Branislav Radulović rođen je u Podgorici 23. maja 1948. godine.
Pravni fakultet je završio u Sarajevu 1974. godine, nakon čega zasniva radni odnos u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo u Podgorici. Poslove pomoćnika ministra pravde za oblast državne uprave obavljao je u periodu od 1991. do 2004. godine. Takođe, obavljao je i funkciju predsjednika Državne izborne komisije.
Za predsjednika Upravnog suda Crne Gore izabran je 2005. godine , koju funkciju je obavljao do 2015. godine , kada odlazi u penziju.
Autor je i koautor značajnog broja publikacija, brošura, komentara i zbirki propisa u oblastima političkog sistema i unutrašnje politike.

Ostale informacije