SKUPŠTINI CRNE GORE

Podgorica, novembar 2009

16. 11. 2009.

Podgorica, novembar 2009
SKUPŠTINI CRNE GORE

UPRAVNI SUD CRNE GORE
Su. broj IV-112/2009
Podgorica, 16.11.2009. godine
SKUPŠTINI CRNE GORE


PODGORICA


Zakonom o upravnom sporu utvrđena su prava i obaveze Upravnog suda i tuženog organa u postupku odlučivanja o zakonitosti akata u upravnom sporu.
Saglasno Zakonu o upravnom sporu, Sud je u obavezi da tuženom organu dostavi tužbu na odgovor, a tuženi organ Sudu odgovor sa svim spisima predmeta koji se odnose na konkretan spor. Ukoliko tuženi organ i poslije drugog zahtjeva Suda ne dostavi spise predmeta, Sud može riješiti stvar i bez spisa (član 27).
Navedeno predstavlja neophodan uslov za zakonito odlučivanje Suda.
U znatnom broju slučajeva Skupština Crne Gore se javlja kao tuženi organ u upravnom sporu i s tim u vezi u obavezi je da po zahtjevu Suda, u ostavljenom roku, dostavi spise predmeta koji se od nje traže.
Kroz rad Suda, već duži vremenski period, uočeno je da Skupština CG ne postupa u skladu sa navedenom obavezom, odnosno ne postupa po zahtjevima Suda, što predstavlja smetnju za odlučivanje Suda u predmetima u kojima je Skupština tuženi organ. Konkretno radi se o predmetima vezanim za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
U 2009.g., kao posljedica ovakvog ophođenja(ne dostavljanja spisa i nakon drugog traženja), nastale su dvije pravne situacije i to:
prva, u kojoj su tužioci podnosili tužbe zbog nepostupanja Skupštine po njihovim zahtjevima, odnosno zbog „ćutanja administracije“ (član 18. Zakona o upravnom sporu), tako da je Sud usvajao tužbene zahtjeve bez spisa predmeta i presudom nalagao Skupštini da odluči po zahtjevima tužioca, i
druga, kada je Sud bez spisa predmeta usvajao tužbene zahtjeve i poništavao osporena akta Skupštine (član 27 stav 3. Zakona o upravnom sporu).
Kako se radi o učestaloj pojavi da Skupština CG, kada je tuženi organ, ne postupa saglasno obavezi utvrđenoj zakonom , obraćamo Vam se da, u cilju zaštite prava, i tužioca i tuženog u upravnom sporu, kao i u cilju valjanog načina ocjene zakonitosti osporenog akta, preduzmete mjere da Skupština, u tim situacijama, izvršava obaveze predviđene Zakonom o upravnom sporu.
U prilogu vam dostavljamo prikaz predmeta u kojima je Upravni sud, 2009. godine, odlučivao bez spisa predmeta.
S poštovanjem,


PREDSJEDNIK SUDA,
Branislav Radulović

- Prilog: Tabela

Broj predmeta Traženje spisa Urgencija Odluka
833/2008 04.06.2008. 08.11.2008. Nalaže se
1063/2008 12.07.2008. 08.11.2008. Poništava se akt
228/2008 04.03.2008. 28.11.2008. Nalaže se
34/2008 22.01.2008. 08.11.2008. Nalaže se
964/2008 24.06.2008. 08.11.2008. Poništava se akt
726/2008 20.05.2008. 27.11.2008. Poništava se akt
501/2008 17.04.2008. 08.11.2008. Poništava se akt
540/2008 17.04.2008. 08.11.2008. Poništava se akt
217/2008 04.03.2008. 26.01.2009. Nalaže se
238/2008 04.03.2008. 26.01.2009. Nalaže se
242/2008 04.03.2008. 28.11.2008. Nalaže se
1064/2008 12.07.2008. 21.02.2009. Poništava se akt
504/2008 17.04.2008. 28.01.2009. Poništava se akt
536/2008 17.04.2008. 28.01.2009 Poništava se akt
968/2008 24.06.2008. 21.11.2008 Poništava se akt
961/2008 24.06.2008. 27.11.2008. Poništava se akt
981/2008 24.06.2008. 20.11.2008. Poništava se akt
905/2008 11.06.2008. 20.11.2008. Poništava se akt
474/2008 14.04.2008. 28.11.2008. Poništava se akt
1210/2008 03.09.2008. 27.11.2008. Nalaže se
960/2008 25.06.2008. 28.01.2009. Poništava se akt
967/2008 25.06.2008. 28.01.2009. Poništava se akt
730/2008 19.05.2008. 28.01.2009. Poništava se akt
980/2008 25.06.2008. 28.01.2009. Poništava se akt
1211/2008 06.09.2008. 08.11.2008. Nalaže se
1587/2008 22.10.2008. 08.11.2008 Nalaže se
963/2008 27.06.2008. 27.11.2008. Poništava se akt
1861/2008 06.12.2008. 18.03.2009. Poništava se akt
432/2009 06.04.2009. 02.07.2009. Poništava se akt
630/2009 12.05.2009. 08.07.2009. Poništava se akt
436/2009 09.04.2009. 02.09.2009. Poništava se akt
750/2009 05.06.2009. 10.09.2009 Poništava se akt
760/2009 05.06.2009. 10.09.2009. Poništava se akt
426/2009 06.04.2009. 31.07.2009. Poništava se akt
390/2009 23.03.2009. 31.07.2009. Poništava se akt
65/2009 27.01.2009. 03.09.2009. Poništava se akt
212/2009 27.02.2009. 03.09.2009. Poništava se akt
916/2009 27.06.2009. 02.09.2009. Poništava se akt
431/2009 06.04.2009. 28.09.2009. Poništava se akt
346/2009 23.03.2009. 02.10.2009. Poništava se akt
631/2009 13.05.2009. 09.10.2009. Poništava se akt
213/2009 28.02.2009. 13.10.2009 Poništava se akt
430/2009 07.04.2009. 20.09.2009. Poništava se akt


U svim navedenim predmetima odluke su donijete u 2009. godini i dostupne su na zvaničnoj „web“ adresi Upravnog suda (www.upravnisud.org).

Ostale informacije