Studijska posjeta sutkinje Upravnog suda Crne Gore Strazburu

24. 04. 2018.

Dana 17. i 18. aprila 2018. godine sudija Upravnog suda Snežana Vukčević bila je u studijskoj posjeti Savjetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, zajedno sa  delegacijom sudija, državnih tužilaca, advokata i predstavnika Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, koji su u okviru JUFREX Projekta (zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj evropi“), prošli obuku za trenere i postali sertifikovani treneri za čl. 10 EKLJP.  U okviru posjete bilo je govora o Evropskim standardima o medijima i internetu, preporukama  Komesara Savjeta Evrope za ljudska prava u vezi sa Jugoistočnom Evropom sa fokusom na čl. 10 EKLJP, izvršenju presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava, sa posebnim naglaskom na Jugoistočnu Evropu, a takodje je delegacija prisustvovala i raspravi koja je održana pred Velikim vijećem u predmetu Ilias i Ahmet protiv Madjarske (broj 47287/15).

Ostale informacije