MemorandumiMemorandum o saradnji sa Fakultetom pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica