Posjeta Sjedinjenim Američkim Državama - država Kalifornija

26. 01. 2017.

             Od 03-10 decembra 2016.godine u posjeti institucijama SAD, Država Kalifornija, u organizaciji Američke ambasade, boravila je delegacija Crne Gore, u čijem sastavu su bili predstavnici Upravnog suda, predsjednica Branka Lakočević i sudija Svetlana Budisavljević, kao i predstavnici Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policiskog odjeljenja, Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, Uprave za kadrove, Uprave za inspekcijske poslove i Agencije za sprječavanje korupcije.
            Cilj posjete bio je upoznavanje predstavnika Crne Gore sa mogućnostima donošenja upravnih odluka u toku postupaka borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
            Tokom sedmodnevnog boravka delegacija je prisustvovala prezentacijama u Višem sudu okruga Santa Klara - Kalifornija, Državnom Senatu Kalifornije, Vojnom sudu, Ministarstvu pravde Države Kalifornije i u Komori udruženja pravnika - San Franciska. Članovima crnogorske delegacije kolege iz SAD su predočili američka iskustva vezana za mogućnosti donošenja upravnih odluka u toku postupaka borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ovom prilikom crnogorska delegacija je upoznala domaćine sa iskustvima i normativnim rješenjima u Crnoj Gori u cilju poroširenja dalje saradnje.

Ostale informacije