Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

26. 01. 2017.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, sa saradnicima je primila u posjetu studente Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

         Tom prilikom, predsjednica suda je  studente upoznala sa nadležnostima i organizacijom suda, karakteristikama upravnog spora i načinom odlučivanja.

          Upravni sud Crne Gore će nastaviti da održava saradnju sa Univerzitetom Crne Gore i ostaće otvoren za posjete studenata i drugih univerziteta u Crnoj Gori.
Ostale informacije