OPŠTI PODACI:

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130
Kula - poslovni centar NCO
81000 Podgorica

Tel: +382 (0)20 219 481

Fax: +382 (0)20 219 482

Mob: +382 (0)67 206-619

E-mail: vladimir.orovic@sudstvo.me

Pib:02420902
Šifra djelatnosti:75230

Račun za uplatu sudske takse(za : tužbu 10 e , odluku 20 e):
Upravni sud CG 832-11521-69

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak-petak 7-15 časova


PRIJEM PISMENA:

Pismena se mogu predavati Sudu u toku cijelog radnog vremena. Sudski spisi mogu se razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije, po odobrenju predsjednika suda, od 9 do 14 časova.