Statistika

STATISTIKA ( KRETANJE PREDMETA)
 
 
       GODINA     PRIMLJENO    U RADU RIJEŠENO NERIJEŠENO
1.01.-31.12. 2005*        2285*     2285     835     1450
                  2006        1626     3076    1618     1458
                  2007        1862     3320    1801     1519
                  2008        2088     3607    1987     1620
                  2009        2345     3965    2682     1283
                  2010        3799     5082    3862     1220
                  2011        3717     4937    3673     1264
                  2012        3413     4677     2975     1702
                  2013       3183     4885    3410     1475
                  2014       3668     5143    3325     1818
          2005 - 2014      27986     26168  
 
*Napomena: U 2005. godini, priliv predmeta je bio 1443 a od Vrhovnog suda je preuzeto 842 predmeta
 
 
Tabela prikazuje kretanje predmeta u Upravnom sudu, od njegovog osnivanja (2005g). Podaci ukazuju na broj primljenih predmeta, broj predmeta u radu, broj riješenih predmeta i broj neriješenih predmeta,pojedinačno za svaku  godinu rada Suda.
U tabeli se daju i podaci o ukupnom broju: primljenih, riješenih i neriješenih predmeta.