Sudije upravnog suda • Gordana Pot

   Sudija, zamjenica Predsjednice Suda

  sudija - Pravni fakultet završila 1977. godine,
  - Pravosudni ispit položila 1980.godine,
   
     Kretanje u službi
  - Sudijski pripravnik Opštinskog suda u Bijelom Polju i sudija tog suda,
  - Stručni saradnik u Vrhovnom sudu RCG,
  - Za sudiju Upravnog suda izabrana u decembru 2004.godine.
 • Biserka Bukvić

   Sudija

  sudija
  - Pravni fakultet završila 1977.godine,
  - Pravosudni ispit položila 1980.godine,

    Kretanje u službi
  - Sudijski pripavnik u Opštinskom sudu u Titogradu,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu udruženog rada u Podgorici i    Vrhovnom sudu RCG,
  - Za sudiju Upravnog suda izabrana je u decembru 2004.godine.
 • Dragan Đuretić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 1984.godine,
  - Pravosudni ispit položio 1989.godine,

    Kretanje u službi
  - Sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Podgorici,
  - Sudija Osnovnog suda u Baru,
  - Sekretar Vrhovnog suda RCG,
  - Za sudiju Upravnog suda izabran je jula 2005.god.
 • Fadil Kardović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 1984.godine,
  - Pravosudni ispit položio 1987.godine.

    Kretanje u službi
  - Inspektor Uprave prihoda,
  - Sudija Suda za prekršaje,
  - Sekretar Skupštine Opštine Rožaje,
  - Sudija Osnovnog suda u Rožajama,
  - Za sudiju Upravnog suda RCG izabran je jula 2005.godine.
 • Vojin Lazović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 1983.godine u Podgorici,
  - Pravosudni ispit položio 1989.godine.

    Kretanje u službi
  - Sudijski pripravnik i stručni saradnik u Vrhovnom Sudu RCG,
  - Za sudiju Upravnog suda izabran je u martu 2006.
 • Svetlana Budisavljević

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 1981
  -Pravosudni ispit položila 1987

  Kretanje u službi
  RS Slovenija
  -Opština Zagorje ob Savi- pravni savjetnik
  -Elektroelement Izlake- rukovodilac pravne službe
  -Zdravstveni centar Velenje- rukovodilac pravne službe
  -Sudija za prekršaje Celje- stručni saradnik
  Crna Gora
  -Vrhovni sud RCG- stručni saradnik
  -Centar za pravosudje- direktor
  -Sekretarijat za zakonodavstvo- načelnik
  -Ustavni sud RCG- savjetnik suda
  -Advokat
  -Za sudiju Upravnog suda izabrana u decembru 2008 godine
 • Svetlana Radošević

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1986. godine u Podgorici
  - Pravosudni ispit položila 1992. godine

    Kretanje u službi
  - Sudijski pripravnik u Vrhovnom sudu
  - Stručni saradnik u Vrhovnom sudu
  - Stručni saradnik u Upravnom sudu
  - Za sudiju Upravnog suda izabrana je u maju 2011. godine
 • Muzafer Hadžajlić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 1983. godine
  -Pravosudni ispit položio 1987. godine

    Kretanje u službi
  -sudijski pripravnik u Okružnom sudu u Bijelom Polju
  -sudija Osnovnog suda u Bijelom Polju
  -advokat
  -sekretar SO -e Bijelo Polje
  -predsjednik Privrednog suda u Bijelom Polju od 2000. do 2014. godine.
  -za sudiju Upravnog suda Crne Gore izabran u decembru 2014. godine
 • Mirjana Milić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1980. godine
  - Pravosudni ispit položila 1983. godine

  Kretanje u službi:

  - Opštinsko javno tužilaštvo Titograd , Danilovgrad i Kolašin - pripravnik
  - Stručni saradnik u opštinskom sudu Titograd
  - Zamjenik javnog pravobranioca za opštine Titograd i Danilovgrad
  - Savjetnik direktora Direkcije za imovinu glavnog grada
  - Savjetnik Vrhovnog državnog tužioca
  - Zamjenik Osnovnog državnog tužioca
  - Zaštitnica imovinsko pravnih interesa Crne Gore
  - Za sudiju Upravnog suda Crne Gore izabrana u oktobru 2015. godine
 • Ana Perović Vojinović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1998. godine u Podgorici
  - Pripravnički staž realizovala u Ustavnom sudu CG i Osnovnom sudu u Podgorici
  - Pravosudni ispit položila 2001. godine

  Kretanje u službi :

  - Radila kao stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici na ostavinskom referatu
  - 2004. godine izabrana za sudiju Osnovnog suda u Podgorici i svo vrijeme radila na parničnom referatu
  - Za sudiju Upravnog suda Crne Gore izabrana u oktobru 2015, godine
 • Snežana Vukčević

   sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 1990. godine.
  -pravosudni položila 1993. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom sudu Titograd od 1990 do 1994. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu Podgorica od 1994. do 2004. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2004. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2012. godine.
  -za sudiju Upravnog suda Crne Gore izabrana u februaru 2018. godine
 • Jelena Ružičić

   sudija

  sudija -pravni fakultet završila 1996. godine
  -pravosudni ispit polozila 1999. godine

  Kretanje u sluzbi :

  -za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću izabrana je u aprilu 2006.
  -za sudiju Upravnog suda Crne Gore izabrana je u februaru 2018. godine  • Srđan Klikovac

   sudija

  sudija -Pravni fakultet završio 1997 godine u Podgorici
  -Pravosudni ispit položio 2007 godine

  Kretanje u službi
  -Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  -Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  -Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabran je 2010 godine
  -Za sudiju Upravnog suda Crne Gore izabran je u februaru 2018. godine
 • Ljiljana Šoškić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila u Podgorici 1999.godine.
  - Pravosudni ispit položila 2001.godine

  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Privrednom sudu u Podgorici od 1999.do 2003.godine
  -registrator Registra zaloga i Centralnog registra privrednih društava od 2003 do 2006.godine
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2006.godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana u februaru 2015.godine
  -Za sudiju Upravnog suda Crne Gore izabrana u junu .2019. godine

 • Medina Mušović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila u Sarajevu 1989.godine.
  -Pravosudni ispit položila 1993. godine.

  Kretanje u službi:
  -Pripravnički staž obavila u sudu Udruženog rada u Bijelom Polju, u periodu od 1990. do 1991. godine i u Višem sudu u Bijelom Polju od 1991. do 1995.godine.
  - Stručnog saradnika u Osnovnom sudu u Rožajama  od 1995. do 2004. godine
  -Za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabrana 2004. godine,
  - Za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju izabrana 2010.godine
  -Za sudiju Upravnog suda Crne Gore izabrana u junu 2019. godine