Konferencija za medije predsjednice Vrhovnog suda

20. 04. 2018.

Konferencija za medije predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore održaće se u utorak, 24. aprila 2018. godine, sa početkom u 12.00h.
        
Predsjednica Vesna Medenica predstaviće crnogorskoj javnosti rezultate rada Vrhovnog suda ostvarene u 2017. godini, kao i izazove sa kojima se u radu susrijeće sudska grana vlasti.
 
Pozivamo novinare/snimatelje Vašeg medija da prisustvuju najavljenoj konferenciji koja će se održati u Svečanoj sali Vrhovnog suda, Ulica Njegoševa broj 10, u Podgorici.
 
Kabinet predsjednice

Delegacija Sudskog savjeta R.Kosovo u posjeti Vrhovnom sudu

20. 04. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas sa delegacijom Sudskog savjeta Republike Kosovo koju predvodi predsjednik Nehat Idrizi.

Predsjednica Medenica predočila je kosovskim kolegama rezultate reforme pravosuđa - ustavna i zakonska rješenja u oblasti sudstva, mjerljive rezulatate u oblasti efikasnosti rada, sa posebnim akcentom na napredak ostvaren u rješavanju starih predmeta, informatizaciji sudskog sistema i transparentnosti rada.
 

Sagovornici su konstatovali da su spremni da unaprijede međusobnu saradnju, naročito u prenošenju iskustava koje crnogorsko sudstvo ima u pregovaračkim poglavljima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, jačanja samostalnosti, nezavisnosti i odgovornosti sudija, međunarodnoj i saradnji sa civilnim sektorom. Kosovska delegacija je iskazala posebno interesovanje  za  primjenu prakse Evropskog suda za ljudska prava od strane nacionalnih sudova, u kojoj je Crna Gora prepoznata kao lider u regionu.

Tokom zvanične posjete Crnoj Gori Delegacija Sudskog savjeta Republike Kosovo susrela se sa predstavnicima Sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužilaštva, Tužilačkog savjeta i Skupštine Crne Gore.
Kabinet predsjednice

Sastanak sa ministarkom pravde Republike Srbije

19. 04. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas sa ministarkom pravde Republike Srbije Nelom Kuburović u okviru njene zvanične posjete Podgorici.
 

Tokom konstruktivnog razgovora, sagovornice su se saglasile da je potrebna aktivnija saradnja crnogorskog i srbijanskog pravosuđa, konstatujući da će dugogodišnja iskustva crnogorskog sudstva biti od značaja za tekući pregovarački proces Republike Srbije i Evropske unije (EU).

Predsjednica Medenica predočila je ministarki Kumburović ustavna rješenja u oblasti sudstva, rezultate i izazove u radu sudova u procesu pristupanja EU i politiku ujednačavanja sudske prakse. Konstatovano je da je crnogorsko sudstvo efikasno, pouzdano, ažurno i transparentno. Kao posebna oblast saradnje prepoznata je primjena prakse Evropskog suda za ljudska prava od strane nacionalnih sudova, u kojoj je Crna Gora prepoznata kao lider u regionu.
 
Kabinet predsjednice

Predsjednica Vrhovnog suda na početnom sastanku inicijative „Globalna mreža za integritet u sudstvu“

09. 04. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica 9-10. aprila 2018. godine, u Beču, prisustvuje početnom sastanku inicijative „Globalna mreža za integritet u sudstvu“, koji organizuje Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC).
 
Inicijativa je dio Globalnog programa za implementaciju Doha deklaracije, a koncipirana je sa ciljem da bude platforma za podršku sudskim vlastima u prevenciji korupcije, jačanju sudijskog integriteta, pouzdanosti i profesionalizma kroz tehničku pomoć, razmjenu iskustva i druge vidove pomoći.
 
Učesnici sastanka su najviši evropski pravosudni zvaničnici koji će razmatrati pitanja sudijskog integriteta i odgovornosti, poštovanja etičkih kodeksa, konflikta interesa, disciplinske i krivične odgovornosti, upotrebe društvenih mreža, procjene rizika korupcije i sprečavanja korupcije u sudskom sistemu, ali i ciljevima i uslugama Globalne mreže.
 
Kabinet predsjednice

Predsjednica Vrhovnog suda na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost

01. 04. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prisustvovala je danas sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Duško Marković.
 

Povod sazivanja proširene sjednice bili su posljednji događaji u Podgorici koji su rezultirali tragičnim gubitkom života i pogoršanjem bezbjednosne situacije.

Vijeće je ocijenilo da je bezbjednosna situacija narušena usljed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa i zatražilo, a rukovodioci nadležnih državnih organa prihvatili, formiranje zajedničkih specijalizovanih timova, sačinjenih od predstavnika Tužilaštva, Uprave policije i drugih organa. Zadatak ovih timova je efikasnija borbe protiv organizovanog kriminala, dok je konačan cilj obezbjeđivanje pune sigurnosti i bezbjednosti svakog građanina i njegove porodice.
 

 
Na sjednici su dogovorene stalne i koordinirane aktivnosti koje će obezbijediti snažan i sveobuhvatan odgovor države organizovanom kriminalu.
 
Kabinet predsjednice