Predstavljanje Izvještaja o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi Vrhovnog suda

20. 02. 2018.

Predstavljanje Izvještaja „Kratki prikaz primjene EKLJP u praksi Vrhovnog suda Crne Gore (januar 2015-jul 2017)“ održaće se u petak, 23.02.2018. godine, u hotelu „Bianca“ u Kolašinu.

U uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti:

1.Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore
2. Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Crne Gore
3. Biljana Braithwaite, programska menadžerka za Zapadni Balkan, AIRE Centar

Pozivamo novinare/snimatelje Vašeg medija da prisustvuju najavljenom događaju koji će se održati u konferencijskoj sali hotela, „Bianca“, u Kolašinu, 9.30-10.30h.

Iz logističkih razloga preporučujemo da novinari/snimatelji budu u sali najkasnije do 09.15h.

Predstavljanje Izvještaja realizuje se u okviru okruglog stola „Pravo na pristup sudu i pravo na obrazloženu presudu“ koji se 22-23. februara održava u Kolašinu, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra iz Londona, a koji će okupiti domaće i inostrane eksperte i sudije.

Vrhovni sud u saradnji sa AIRE Centrom, uz podršku Britanske ambasade, počev od 2015. godine, sprovodi projekat „Implementacija Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u sudovima u Crnoj Gori”. Cilj projekta je stvaranje pravnog prostora zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom. Indikator uspjeha projekta jeste dostignuti nivo usavršavanja sudija, posebno sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u oblasti ljudskih prava i sloboda, usvajanja evropskih standarda i njihove pune primjene u nacionalnom pravnom poretku.

U sklopu projekta, sprovedeno je tematsko sagledavanje u cilju procjene efekata saradnje Vrhovnog suda sa AIRE Centrom iz Londona na praksu nacionalnih sudova u pogledu primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U tom smislu, sačinjen je Izvještaj koji treba da posluži kao dijagnostičko sredstvo za sagledavanje mjere u kojoj sudije primjenjuju praksu i standarde Konvencije i da se, u skladu sa tim, doprinese daljem razvoju sudske prakse u efektivnoj primjeni Konvencije.
 
Kabinet predsjednice

Konsultativni sastanak sa sudijama - ocjenjivanje sudija u Crnoj Gori

Budva

19. 02. 2018.Obraćanje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice


Uvaženi predsjedniče Sudskog savjeta, gospodine Vukčeviću,
poštovane dame Danilović i Longo,
cijenjene sudije,
dame i gospodo,
 
Dozvolite da na početku današnjeg konsultativnog sastanka sa sudijama izrazim zahvalnost Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici na organizaciji događaja na kojem će se sudije upoznati sa standardima Savjeta Evrope i preporukama Konsultativnog vijeća evropskih sudija u odnosu na postupak evaluacije sudijskog rada.
 
Uspostavljanje pravilne i djelotvorne primjene sistema ocjenjivanja sudija, koji će dovesti do napredovanja zasnovanog na zaslugama i suštinska analitika rada sudija su vještine koje Sudski savjet treba iskazati u rješavanju izazova pri implementaciji zakonskih i podzakonskih pretpostavki u vidu propisanih kriterijuma, potkriterijuma i indikatora za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova.
 
Formulisani zakonski preduslovi i rezultati pilot projekta ocjenjivanja u Osnovnom sudu u Nikšiću,  pokazali su da principi ocjenjivanja nijesu savršeni, ali da su neophodni i značajni radi pružanja efektivne zaštite nezavisnosti sudstva.
 
Kako bi se obezbijedila nezavisnost pravosuđa u demokratskoj državi, koja je nakon prvog formalnog obećanja iz Soluna, nedavno dobila snažnu potvrdu da je njena budućnost u Evropskoj uniji, sudstvu su potrebna kvalitetna, objektivna i razumna mjerila rada sudija, čija će primjena dovesti do pedantnog sistema napredovanja.
 
Uvjerena sam da ukupan kvalitet pravosuđa zavisi od kvaliteta rada sudije, kao pojedinca, čija se nepristrasnost podrazumijeva, a sposobnost da samostalno presuđuje – strogo zahtijeva. Podsjetiću vas na Mišljenje broj 1 Konsultativnog vijeća evropskih sudija i aksiom da sudija koji odlučuje u nekom slučaju ne djeluje ni po kakvom naređenju ili instrukciji treće strane, unutar ili van pravosuđa. U protivnom, povjerenje u nezavisnost pravosuđa može biti poljuljano.
 
Argument o uzajamnoj uslovljenosti kvaliteta rada sudije i kvalitetnog pravosuđa koje očekuju građani pruža potporu posmatranju i evaluaciji učinka sudija, shodno važećim pravilima. S tim u vezi, odluke nadležnih tijela Sudskog savjeta, koje utiču na karijere sudija i utvrđuju ocjenu njihove sposobnosti i efikasnosti rada, predstavljaju obavezne korake na daljem putu reforme pravosuđa. 
 
Stoga, crnogorskom sudstvu je neophodan kontinuitet i stabilnost rada Sudskog savjeta, kao samostalnog i nezavisnog organa koji obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Sve suprotno tome, odnosno, bilo kojim potresom funkcije Sudskog savjeta bi se sudstvu nanijela ogromna šteta. S tim u vezi, ističem da nas vladavina prava na kojoj je zasnovana Crna Gora i zahtjevi međunarodne zajednice na njenom unaprjeđenju, profesionalno i moralno obavezuju da unaprijed razmišljamo i planiramo dalje oblikovanje pravosuđa i donošenje odluka u interesu sudstva. 
 
U nadi da će današnji sastanak doprinijeti razumijevanju standarda Savjeta Evrope i preporuka Konsultativnog vijeća evropskih sudija i razmjeni mišljenja povodom evaluacije rada, zahvaljujem na pažnji. 

Predsjednica Vrhovnog suda na Posebnoj sjednici Vlade

16. 02. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prisustvovala je danas Posebnoj sjednici Vlade Crne Gore, na poziv predsjednika Duška Markovića.

Tema Posebne sjednice bile su obaveze iz pregovaračkog procesa Crne Gore i Evropske unije.

Predsjednica Medenica je dala osvrt na ispunjenje mjerila koje se odnose na sudsku granu vlasti, istakavši odlučnost sudova za ispunjenje svih obaveza iz evropske agende.
 

Vlada je usvojila Predlog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018-2020. i Predlog Dinamičkog plana rada na privremenim i završnim mjerilima pregovaračkih poglavlja Crne Gore s Evropskom unijom.

Na sjednici su prisustvovali po pozivu i vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore Adrijan Vukasnović i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasador Aivo Orav.
 

Izjavu predsjednice Vrhovnog suda možete preuzeti sa sledećeg linka: http://youtu.be/mRdIYi_Q2qU
 
Kabinet predsjednice

Potpisan Memorandum o saradnji sa Policijskom akademijom

30. 01. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i direktor Policijske akademije u Danilovgradu Boban Šaranović potpisali su danas Memorandum o saradnji.


Međusobna saradnja Vrhovnog suda i Policijske akademije  podrazumijeva zajedničko organizovanje naučnih i stručnih skupova radi unapređenja nauke i prakse, usavršavanje kadrova u Akademiji i zajedničko učešće u radu na naučnoistraživačkim projektima od obostranog interesa. Akademija će obezbijediti učešće sudija Vrhovnog suda u nastavi, a koji će sa profesorima ove obrazovne institucije učestvovati u programima permanentnog obrazovanja polaznika.
 

 
Memorandum o saradnji je proizvod konstruktivne posjete direktora i polaznika Policijske akademije Vrhovnom sudu, u okviru „Dana otvorenih vrata“, održane 25. decembra 2017. godine. Memorandum je zaključen na neodređeno vrijeme.
 
Kabinet predsjednice

Potpisan Memorandum o saradnji sa NVO „Udruženje roditelji“

29. 01. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i izvršna direktorka „Udruženje roditelji“ Kristina Mihailović potpisali su danas Memorandum o saradnji Vrhovnog suda i ove nevladine organizacije.
 

Svrha Memoranduma o saradnji je predstavljanje osnova na kojima će Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje Roditelji, kao potpisnici Memoranduma, razmjenjivati informacije i zajednički sarađivati na implementaciji projekata i aktivnosti u oblasti unaprjeđenja prava jednoroditeljskih porodica u Crnoj Gori.

Saradnja je predviđena i kroz izradu Pravnog i psihološkog vodiča za roditelje u razvodu i nakon razvoda, u pravnoj pomoći za rješavanje otvorenih pitanja jednoroditeljskih porodica kao što je prelazak granice i izdavanje dokumenata.

Cilj Memoranduma je obezbjeđenje najboljeg interesa djece i podrške za unaprjeđenje prava roditelja u Crnoj Gori i jačanje saradnje sudstva sa civilnim sektorom.
 
Kabinet predsjednice