Međunarodni okrugli sto o prekograničnom izvršenju u privrednim sporovima na Zapadnom Balkanu

Pozdravni govor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice

19. 10. 2018.

Uvaženi predsjedniče Komore, gospodine Latkoviću,

poštovani predstavnici ministarstava pravde Crne Gore, Srbije, Albanije i komora javnih izvršitelja,

dame i gospodo, predstavnici medija,

Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim na Međunarodnom okruglom stolu koji se održava u Crnoj Gori, u ovom lijepom ribarskom mjestu.

Uvijek me raduju inicijative za regionalnim povezivanjem, jer razvijanjem saradnje među pravosudnim činiocima regiona postižemo istinsku razmjenu mišljenja i iskustava, a time i unapređujemo sistem u nacionalnim okvirima.
 
Želim posebno da istaknem da, iako su javni izvršitelji kao nosioci nove pravosudne profesije, uspostavljeni zakonom 2011. godine, a par godina kasnije i imenovani, crnogorsko sudstvo je osjetilo rezultate vašeg rada veoma brzo.

Poznato nam je da je Crna Gora u ranijem periodu bila suočena sa brojem zaostalih predmeta, u kojem su značajan udio imali izvršni predmeti. Imajući u vidu da se sve zemlje koje su u procesu reforme pravosuđa, suočavaju sa takvim izazovom, kreiran je sistem javnih izvršitelja, kako bi naše pravosuđe bilo efikasno, djelotvorno i funkcionisalo pravilno.

Kao rezultat ovih strateških aktivnosti, postigli smo značajno rastrećenje sudova u pogledu rješavanja izvršnih predmeta i unaprijedili zaštitu prava stranaka na suđenje u razumnom roku, koje obuhvata i pravo na izvršenje presude, koje proizilazi iz samog značenja pojma "suđenja”.

Države koje prihvataju vladavinu prava, moraju štititi sprovođenje konačnih, obavezujućih sudskih odluka, koje ne mogu ostati nesprovedene na štetu jedne strane. Imajući u vidu temu Okruglog stola, želim posebno da istaknem da bez obzira na to da li izvršenje treba da se obavi u odnosu na privatnog subjekta ili u odnosu na državu, država ima dužnost da preduzme sve potrebne korake u okviru svojih nadležnosti da bi se izvršila pravosnažna sudska presuda i u tome država mora da obezbijedi djelotvorno učešće cijelog državnog aparata.

Crnogorskim sudovima su neophodni profesionalni, odgovorni i visoko stručni javni izvršitelji, jer samo kao takvi mogu doprinijeti poštovanju temeljnog principa "ne samo da pravda mora biti sprovedena, već se mora vidjeti da je pravda sprovedena".

Na kraju, želim da vam uputim riječi podrške za vaše naredne aktivnosti na unaprjeđenju sistema javnih izvršitelja. Želim vam plodonosnu debatu i uspješan dalji rad danas.

Zahvaljujem na pažnji.


Kabinet predsjednice 


Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore na godišnjem savjetovanju sudija Republike Srbije

08. 10. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, prisustvuje godišnjem savjetovanju sudija Republike Srbije: "Sudijski dani - 2018" na poziv predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Dragomira Milojevića, koji se održavaju od 08. do 10. oktobra 2018. godine, u Vrnjačkoj Banji.

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, koje je bilo posvećeno aktuelnim pitanjima nezavisnosti i efikasnosti sudstva, stanju i položaju sudija i suda, prisutnima se obratila predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore. Predsjednica je govorila o iskustvima sudstva na polju izmjene Ustava i organizacionih zakona u Crnoj Gori. U daljem toku godišnjeg savjetovanja, sudije će razmatrati teme: "Pravosuđe danas", "Zakoni i njihova primjena" i "Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi".   
 
U delegaciji Vrhovnog suda Crne Gore, koju predvodi predsjednica Vesna Medenica, su i sudije Radojka Nikolić i Branimir Femić. Na ovogodišnjem savjetovanju sudija Republike Srbije učestvuju sudije, visoki sudski zvaničnici i eminentni pravni stručnjaci iz regiona, međunarodni eksperti i novinari.
 
 
Kabinet predsjednice

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore u posjeti Prijestonici Cetinje

05. 10. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, sastala se danas na Cetinju sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje, Aleksandrom Kašćelanom, sa kojim je razgovarala o saradnji sudskih i lokalnih vlasti i modelima njenog unaprjeđenja. 
 
Tokom sastanka, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, je pohvalila rad Osnovnog suda u Cetinju, ističući ostvareni nivo ažurnosti, efikasnosti i kvalitet rješavanja predmeta. Podsjetila je da je Evropska komisija prepoznala izuzetne rezultate rada crnogorskih sudova i dodala da treba nastaviti i jačati dobru praksu, kako bi se procesni zakoni primjenjivali dosljedno, u cjelosti, i time uspješno odgovorilo svim budućim izazovima. 

Gradonačelnik Prijestonice je informisao predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore o aktivnostima gradske uprave, usmjerenim na stvaranje boljih uslova za stanovanje, kao i za efikasnije vršenje poslova zaposlenih u Osnovnom sudu u Cetinju, ističući da je tijesna saradnja lokalne uprave i sudskih organa neophodna kako bi se povećalo povjerenje građana u institucije sistema, što je jedan od osnovnih uslova za jačanje demokratije i vladavine prava.  

Sagovornici su se saglasili da je transparentnost rada sudova na zadovoljavajućem nivou, ali da konstantno treba raditi na unaprjeđenju efikasnosti i nezavisnosti pravosudnih organa i njihovoj otvorenosti.
 

Kabinet predsjednice

Kolokvijum Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije

28. 09. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, učestvuje na Kolokvijumu Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije, koji se održava u Karlsruheu, Saveznoj Republici Njemačkoj, od 28. do 29. septembra 2018. godine.

Predsjednici vrhovnih sudova Evropske unije su razmijenili mišljenja i iskustva o odnosu između ustavnih i vrhovnih sudova i ulozi komparativnog prava u sudskoj praksi vrhovnih sudova. Tokom diskusije, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je govorila o odnosu Vrhovnog suda i Ustavnog suda i apostrofirala probleme u nacionalnoj sudskoj praksi.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je 2011. godine stekla status posmatrača u Mreži predsjednika vrhovnih sudova, čiji je cilj unaprjeđenje razmjene mišljenja i iskustava u sudskoj praksi država EU.

 
Kabinet predsjednice

Održan osmi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

Podgorica, 25.09.2018.

26. 09. 2018.

Delegacija crnogorskog sudstva, predvođena predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Medenicom je učestvovala na osmom sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost. Sastanku su prisustvovale starješine svih organa, koje su odgovorne za ispunjavanje kriterijuma iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24. 

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je govorila o trenutnom stanju - bilansu rezultata kada su u pitanju predmeti represije korupcije, ističući da su sudovi ostvarili ažurnost u postupanju i ispunili CEPEJ standarde kada je u pitanju broj riješenih predmeta korupcije. Naglasila je da ovi predmeti imaju prioritet u radu sudija, da su obuke i specijalizacija sudija od izuzetnog značaja u ovoj oblasti, kao i da postoji potreba za adekvatnim rješavanjem pitanja prostornih kapaciteta i opremljenosti sudnica. 

Šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Tomas Haglajtner je istakao da je sprovođenje akcionih planova za poglavlja 23 i 24 dovelo do znatnog napretka u dijelu zakonodavnih reformi i izgradnje institucija, a da je zakone sada potrebno sprovoditi u praksi i primijeniti ih u radu institucija. Tomas Haglajtner je naveo da je potrebno još posla kako bi praktični uticaj reformi bio vidljiviji, naročito kada su u pitanju oblasti medija, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i pranja novca.
 

 
Kabinet predsjednice