Obavještenje za medije

Konferencija "Uloga predsjednika sudova u ostvarivanju principa nezavisnog i odgovornog pravosuđa", 26. jun 2017. godine hotel Park, Bijela

22. 06. 2017.


Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore i Sudskim Savjetom Crne Gore organizuje konferenciju pod nazivom: „Uloga predsjednika sudova u ostvarivanju principa nezavisnog i odgovornog pravosuđa“.   

Svečanost otvaranja počinje u ponedjeljak 26. juna 2017. godine  u 10.00h, hotelu Park u Bijeloj  i biće otvorena za medije.   

Na otvaranju konferencije će govoriti gospođa Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospodin Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, gospođa Marijana Laković Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde i gospodin Simon Tonelli, Šef divizije za pravosudnu saradnju Savjeta Evrope.
   
Kontakt osobe za medije su: gđa Bojana Bandović, savjetnik u Vrhovnom sudu (bojana.bandovic@sudstvo.me , tel: 067227772)  i gđa Vesna Keković, asistent na projektu u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici (vesna.kekovic@coe.int , tel: 067540500).   

Konferencija se organizuje u okviru projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope u Crnoj Gori pod nazivom “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey“.  
 
                                                                                                           Kabinet predsjednice

Sastanak sa predstavnicima Komore javnih izvršitelja

21. 06. 2017.

 


Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, sastala se danas sa predstavnicima Komore javnih izvršitelja, predsjednikom Vidakom Latkovićem i predsjednicom Izvršnog odbora Aleksandrom Tomković Vukoslavčević. Sastanku je prisustvovao i sudija Vrhovnog suda Branimir Femić.

Povod prve posjete novoizabranog rukovodstva Komore bila je uloga i položaj javnih izvršitelja u našem pravosudnom sistemu. Takođe, na sastanku je bilo riječi o disciplinskoj odgovornosti, zakonitosti i pravilnosti rada javnih izvršitelja, kao i novousvojenom Zakonu o javnim izvršiteljima, prednostima i nedostacima istog.

Sagovornici su se složili da su javni izvršitelji, kao i sudije, na istom zadatku očuvanja pravne sigurnosti strankama u sudskim postupcima, kroz odluke sudova.


                                                                                                        Kabinet predsjednice

Konferencija predsjednika Vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope 05.06.2017.

05. 06. 2017.Na poziv predsjednika Vrhovnog suda Mađarske, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, učestvuje na Konferenciji predsjednika Vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, koju organizuje Vrhovni sud Mađarske u saradnji sa CEELI Institutom, i  održava se u Budimpešti od 4.-7. juna 2017. godine.

Konferencija će okupiti predstavnike vrhovnih sudova na najvišem nivou, koji će imati prilike da razmijene znanje i iskustvo, i da diskutuju o brojnim  temama u cilju unaprijedjivanja i boljeg  razumijevanja zadataka i funkcija predsjednika Vrhovnih sudova. Teme koje će biti predmet ovogodišnje Konferencije odnose se na: sudsku, institucionalnu, individualnu i nezavisnost u odlučivanju, pristup pravdi, finansiranje sudstva, izgradnju povjerenja javnosti u sudove, a riječi će biti i o ulozi i odgovornosti predsjednika Vrhovnih sudova, elektronskom upravljanju predmetima, kao i o upravljanju prilivom predmeta.
 
Drugog dana Konferencije, predsjednica Medenica će imati izlaganje na temu: ”Pristup pravdi,  procedure ubrzavanja suđenja i žalbi.”
 
                                                                                                    KABINET PREDSJEDNICE

ULOGA I ZNAČAJ SUDSKIH VJEŠTAKA U AMBIJENTU ZAKONA O SUDSKIM VJEŠTACIMA

Izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice, hotel Hilton - 29.maj 2017.           

Uvažene dame i gospodo,
 
           
            Za pouzdanost svakog sudskog sistema za uspješnu vladavinu prava i stabilnost pravnog poretka veoma je značajna uloga sudskog vještaka, način njihovog pristupa postavljenom zadatku i metode koje su im pružene za odabir, kao i njihova obaveza poštovanja kodeksa etike, pa ću to i ovog puta ponoviti i ukazati na sledeće:
 
            U svakom sudskom sistemu pa i našem fundamentalnu i stalno prisutnu ulogu imaju svjedoci - stručnjaci, poznatiji kao stručni vještaci i njih treba posmatrati kao i njihovu ulogu sa aspekta primjene Evropske Konvencije o ljudskim pravima, naročito uz primjenu instituta jednakosti u sudovima.
 
            Ono što smatram, a i medju vještacima neće biti dvojbe jeste, da i oni i sudovi imaju motiv da unaprijede svoj rad, upotrebom novih tehnika i teorija, jer predmeti u sudu postaju složeniji sa stvarnom potrebom njihovog angažovanja, što vještake obavezuje da se dodatno založe za poboljšanje svojih izvještaja, korišćenjem novih ili boljih metoda.
 
            Izbor metoda je važan dio vještačenja, a postaće još važniji.
 
            Postupak utvredjivanja činjenica na tražene okolnosti mora biti zasnovan na najvišim stručnim saznanjima i uz primjenu naučnih i stručnih metoda i modela, čijom se prezentacijom i obrazloženjem eliminiše svaka proizvoljnost i pokušaj nametanja paušalnih ocjena i verbalnih zaključaka.
 
            Utvrdjivanje činjenica na takav način iz oblasti koje sudu nijesu poznate, osnovni je zadatak vještaka iz kojih razloga se i poslovi koji obavljaju vještaci, smatraju poslovima od posebnog značaja za rad pravosudnih organa i od posebnog društvenog interesa.
 
 
       Uloga i značaj sudskih vještaka postavljena je nešto drugačije  kroz novi Zakon o sudskim vještacima, ali sistem odgovornosti i uporedo zaštita vještaka kao personaliteta i njihovog proizvoda - nalaza, mislim da novim Zakonom nije u dovoljnoj mjeri definisana.
 
            Kod činjenice, da bi vještaci odgovorili  u punoj mjeri zahtjevima koji se postavljaju ispred njih, oni moraju poštovati odredbe kodeksa etike koji odredjuje odnos vještaka prema radu na vještačenju, prema sudu, organu pred kojim se vodi postupak, odnosno drugom naručiocu vještačenja, te odnos prema strankama i drugim sudskim vještacima, što je moralo imati i svoj slijed kroz utvrdjivanje posebnih vidova odgovornosti, definisane novim Zakonom, a sve imajući u vidu značaj vještaka za konačnost i zakonitost sudskog postupka.
 
            Osnovna dužnost vještaka je da se u obavljanju svog zadatka obavezno drži propisa o vještačenju, da savjesno ispunjava sve dužnosti koje proizilaze iz njegovog poziva, da čuva ugled sudskih vještaka i svojim radom i ponašanjem opravdava povjerenje pravosudnih i drugih organa i stranaka.
 
            Pri svom radu mora primjenjivati naučna dostignuća pravila stuke i vještine, objektivnog, nezavisnog i stručnog utvrdjivanja činjenica,  kritički i sa jednakom pažnjom mora razmotriti zahtjev svih subjekata, te nepristrasno dati svoj nalaz i mišljenje.
 
            Vještak nema pravo da se izjašnjava o pravnim pitanjima, već o stručnim pitanjima koja se nalaze u sferi njegovog stručnog znanja, a to zasnovano na objektivnom opažanju o predmetu vještačenja, sa konačnim mišljenjem  koji je proizvod dobijenih rezultata, na osnovu neposrednog opažanja.
 
            Nalaz i mišljenje vještaka, zaključci vezani za označeni predmet vještačenja su dokaz, logički oblik postupka u dokazivanju uz navodjenje razloga i argumenata za odredjenu tvrdnju na osnovu Zakona, propisa, pravila struke, iskustva i vještine.
 
            Mišljenje vještaka sud ocjenjuje kao i druge dokaze po svom uvjerenju na osnovu savjesne i brižljive procjene dokaza. Zbog toga i ako sud ne raspolaže sa stručnim znanjem iz predmeta vještačenja, ovlašćen je da cijeni nalaz i mišljenje vještaka kao i druge dokaze, jer ako tako ne bi postupao bio bi potčinjen mišljenju vještaka, a to je neprihvatljivo.
 
            Nezavisnost sudskih vještaka je osnova pravičnog postupka, ali je takodje neophodna i za transparentnost sudskog postupka. U tom pravcu s pravom očekujemo značajnu posvećenost i doprinos i ostalih učesnika u postupku.
 
 
            Sudska grana vlasti od vještaka očekuje da budu ravnopravni učesnici pregovaračkog procesa za poglavlja 23 i 24, pristupa naše države EU, aktivni učesnici u ostvarivanju strateških ciljeva iz novo-usvojene strategije reforme pravosudja za naredni petogodišnji period.
 
            Kako ste pozvani da date doprinos  jačanju samostalnosti, nezavisnosti, efikasnosti i pouzdanosti pravosudja u cjelini i time doprinesete vladavini prava i jačanju pravnog poretka, kao ključnom zahtjevu pristupnih pregovora Evropskoj Uniji, to je neophodno i da Vaš status kroz jačanje samog Udruženja, ili pak formiranja Komore vještaka i zaštitite, a ujedno definišete prava, obaveze i odgovornost na način koji će doprinijeti ukupnom kvalitetu  kako vašeg postupanja tako i sudskih procedura.
 
                                                                                                Kabinet predsjednice
     
 
 

ULOGA I ZNAČAJ SUDSKIH VJEŠTAKA U AMBIJENTU ZAKONA O SUDSKIM VJEŠTACIMA

29. 05. 2017.

 
Na poziv predsjednika Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvovala je na Konferenciji sudskih vještaka "Uloga i značaj sudskih vještaka u ambijentu novog Zakona o sudskim vještacima", koja je danas održana u Hotelu "Hilton".
Otvarajući konferenciju, predsjednica je istakla značaj i ulogu sudskih vještaka za pouzdanost svakog sudskog sistema, za uspješnu vladavinu prava i stabilnost pravnog poretka. " Osnovna dužnost vještaka je da se u obavljanju svog zadatka obavezno drži propisa o vještačenju, da savjesno ispunjava sve dužnosti koje proizilaze iz njegovog poziva, da čuva ugled sudskih vještaka i svojim radom i ponašanjem opravdava povjerenje pravosudnih i drugih organa i stranaka" navela je predsjednica.
Na današnjoj konferenciji zaključeno je da je nezavisnost sudskih vještaka osnova pravičnog postupka, ali je takodje neophodna i za transparentnost sudskog postupka. U tom pravcu očekuje se značajna posvećenost i doprinos i ostalih učesnika u postupku, kako bi svi zajedno dali puni doprinos  jačanju samostalnosti, nezavisnosti, efikasnosti i pouzdanosti pravosudja u cjelini i time doprinijeli vladavini prava i jačanju pravnog poretka, kao ključnom zahtjevu pristupnih pregovora Evropskoj Uniji .

                                                                                                            KABINET PREDSJEDNICE

 
 
 
 
 
 

Ostale informacije