Ambasador Misije OEBS u Crnoj Gori u posjeti Vrhovnom sudu

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas, 30. januara 2013, sa novoizabranim ambasadorom Misije OEBS u Crnoj Gori Lubomirom Kopajem.
 
Na sasatanku je razgovarano o predstojećim izazovima crnogorskih sudova u procesu evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na Poglavlja 23 i 24. Odsustvo problema velikog broja zaostalih predmeta ocijenjeno je kao velika prednost Crne Gore prilikom otvaranja pregovaračkog procesa u oblasti pravosuđa i temeljnih prava.
 
Predsjednik Vrhovnog suda predočila je ambasadoru Kopaju rezultate reforme pravosudja u ciklusu koji je završen 2012. godine, uspostavljanje Sudskog savjeta kao nezavisnog i samostalnog organa, rezultate rada sudova, izuzetan napredak u oblasti transparentnosti rada sudova i objavljivanje pravosnažnih sudskih odluka na web portalu sudova.
 
Ambasador OEBS-a je informisan o uspostavljenoj saradnji Vrhovnog suda i Evropskog suda za ljudska prava i dogovorenom nastavku interaktivnog dijaloga crnogorskih i sudija Suda u Strazburu o sudskoj praksi i primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima.
 
Na sastanku je bilo riječi o racionalizaciji sudske mreže, sistemu odgovornosti sudija, pravosudnom informacionom sistemu i elektronskoj dodjeli predmeta.
 
Predsjednica Medenica i ambasador Kopaj dogovorili su saradnju u oblastima edukacije sudija (naročito na polju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala) i daljeg unapređenja regionalne sudske saradnje.
 
Dosadašnja saradnja Vrhovnog suda i Misije OEBS u Crnoj Gori ocijenjena je kao izvanredna.
 
Fotografiju sa sastanka možete preuzeti u odjeljku Galerija.

Ostale informacije