Ambasador SAD-a Roderik Moore u oproštajnoj posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore

Ambasador SAD-a Roderik Moore u oproštajnoj posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore

 

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica primila je u oproštajnu posjetu ambasadora SAD-a u Crnoj Gori Roderika Moore.

 

Tema sastanka, održanog u Vrhovnom sudu, bile su tekuće reforme u crnogorskom sudstvu, formiranje zajedničkih istražnih timova, primjena novog Zakonika o krivičnom postupku, kao i buduća saradnja Ambasade SAD-a i sudova u Crnoj Gori.

 

Ambasador Moore je posebno pozdravio održavanje Međunarodne konferencije predsjednika Vrhovnih sudova i generalnih tužilaca o saradnji o krivičnim stvarima koja će se održati 07.-08. septembra 2010. godine, a čiji je inicijator i domaćin Vrhovni sud Crne Gore.

Američki ambasador ocijenio je odličnom napore crnogorskog sudstva za jačanje međunarodne saradnje u cilju efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala.


Ostale informacije