Ambasadorka Margaret Uyehara u posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore

04. 05. 2015.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica primila je danas u zvaničnu posjetu ambasadorku SAD u Crnoj Gori Margaret Uyeharu.
 
Povod sastanka je upoznavanje novoizabrane ambasadorke sa načinom funkcionisanja crnogorskog sudskog sistema i izazova koji slijede u tekućem procesu evroatlantskih integracija.
 
Posebna pažnja posvećena je podršci Ambasade SAD u daljim aktivnostima sudske grane vlasti, edukaciji sudija kroz Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, primjeni novih zakonskih rješenja, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i potrebi očuvanja sudske nezavisnosti.
 
Predsjednica Medenica je predočila ambasadorki Uyehari napore Vrhovnog suda za dalje jačanje transparentnosti rada sudova kroz uvođenje audio snimanja završnih riječi tužilaca, branilaca i optuženih u predmetima koji su pod posebnom pozornošću javnosti, nedostatku prostornih kapaciteta za nesmetan rad sudova i potrebi obuka sudija o novim pojavnim oblicima kriminala.
 
Ambasadorka Uyehara Crna Gora istakla je dosadašnju odličnu saradnju Ambasade SAD i Vrhovnog suda Crne Gore, koje partnerstvo će biti nastavljeno kroz aktivnu podršku Vlade SAD projektima jačanja vladavine prava i dalje reforme crnogorskog sudskog sistema.
 
Sliku sa današnjeg sastanka možete preuzeti iz odeljka Galerija.

Ostale informacije