Američki tužioci u posjeti Vrhovnom sudu

Zamjenik glavnog pravobranioca Charles E. Butler i glavni tužilac države Delaware Kathleen Jennings 14. novembra posjetili su Vrhovni sud, u okviru sastanaka sa pravosudnim zvaničnicima Crne Gore.
 
Američkim tužiocima su predočeni organizacija i način funkcionisanja crnogorskog sudskog sistema, nadležnost Sudskog savjeta, budžetiranje sudova, postupak podnošenja kontrolnih zahtjeva i tužbi za pravično zadovoljenje u svijetlu sudjenja u razumnom roku, kaznena politika sudova - olakšavajuće i otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazni, kao i edukacija nosilaca sudijske funkcije.
 
Ispred Vrhovnog suda sastanku su prisustvovali predsjednik Krivičnog odeljenja Radule Kojović, šef Kabineta predsjednika Sanja Kalezić i direktor Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Maja Milošević.
 
Nakon sastanka američki tužioci su obišli sale za vijećanje Vrhovnog suda i sudnice Višeg suda u Podgorici.

Ostale informacije