Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije primljen za posmatrača u Evropskoj mreži za pravosudnu obuku

Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije primljen je danas, 6. juna 2013. godine, za posmatrača u Evropskoj mreži za pravosudnu obuku.

To je jednoglasno odlučeno na 16. Generalnoj skupštini Evropske mreže za pravosudnu obuku koja se 6-7. juna održava u Dablinu, u okviru irskog predsjedavanja Evropskom unijom.

Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije je stekao status posmatrača u evropskoj pravosudnoj mreži, što je u skladu sa preporukom Evropske komisije (EK) iz izvještaja o skriningu za poglavlje 24.

Današnjim prijemom Centra za edukaciju došlo se na korak do ispunjavanja preporuke EK za jačanje horizontalne pravosudne saradnje kroz sticanje statusa posmatrača crnogorskih institucija u evropskim pravosudnim mrežama, čime će se doprinijeti unapređenju sistema edukacije u crnogorskom sudstvu.

Generalna skupština Evropske mreže za pravosudnu obuku primila je danas u članstvo i institucije za pravosudnu obuku Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga.   


Ostale informacije