CEPEJ Misija u posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore

15. 03. 2018.

Predsjednik Komsije za efikasnost pravosuđa Savjeta Evrope (CEPEJ) Georg Stava sa saradnicima posjetio je danas Vrhovni sud Crne Gore u okviru dvodnevne ekspertske misije posvećene ocjeni kvaliteta sudskih statističkih podataka.
 
 
Ispred Vrhovnog suda članove CEPEJ-a je pozdravila zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Stanka Vučinić koja je ekspertima predočila organizaciju rada u Vrhovnom sudu, sa posebnim osvrtom na upravljanje predmetima, funkcionisanje pravosudnog informacionog sistema i izradu statističkih izvještaja.
 
Ekspertska misija CEPEJ-a organizuje se 14-15. marta, u Podgorici, a u okviru koje će se eksperti Savjeta Evrope sastati sa predstavnicima Sudskog savjeta i Ministarstvom pravde, dok su predviđene posjete Vrhovnom i Apelacionom sudu Crne Gore, Višem i Osnovnom sudu u Podgorici.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije