CRNOGORSKE SUDIJE U POSJETI EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA I SAVJETU EVROPE

Dvadeset crnogorskih sudija boraviće 10-13. decembra 2013. godine, u Strazburu,u studijskoj posjeti Evropskom sudu za ljudska prava(ESLJP) i Savjetu Evrope.

Crnogorska sudska delegacija tokom posjete upoznaće se sa unutrašnjom organizacijom Suda u Strazburu, postupku procesuiranja predmeta i izvršenja sudskih odluka, sa fokusom na praksu ESLJP u odnosu na Crnu Goru, radom Venecijanske komisije i aktivnostima Evropskog komiteta za prevenciju torture.Posebna pažnja biće posvećena čl.5 Evropske konvencije o ljudskim pravima, čl.1 Prvog protokola uz Konvenciju i zaštiti prava manjina po Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina.

Sudije iz Crne Gore prisustvovaće i sjednici Velikog vijeća - suđenju u predmetu Hasan protiv Ujedinjenog Kraljevstva, dok će sudija ESLJP Nebojša Vučinić predstaviti slučajeve protiv Crne Gore koji se nalaze pred Sudom u Strazburu.

Studijsku posjetu crnogorskih sudija organizuje Savjet Evrope, u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore.

Delegaciju čine sudije Vrhovnog suda, Viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju, kao i predsjednici Osnovnih sudova u Podgorici, Baru i Rožajama.

Ostale informacije