DELEGACIJA SAVEZNOG MINISTARSTVA PRAVDE NJEMAČKE U POSJETI VRHOVNOM SUDU

Delegacija Saveznog Ministarstva pravde Njemačke koju predvodi državni sekretar Klaus Majer Kabri 5. maja 2014. godine posjetila je Vrhovni sud Crne Gore, u okviru zvanične posjete crnogorskim pravosudnim institucijama.
 
Ispred Vrhovnog suda Crne Gore predstavnike njemačkog Ministarstva pravde pozdravila je predsjednik Vesna Medenica.
 
Na sastanku su njemačkim kolegama predočeni rezultati dosadašnje pravosudne reforme, kao i ciljevi, smjernice rada i obaveze crnogorskog sudskog sistema utvrđenih Strategijom reforme pravosuđa 2013-2018 i poglavljima 23 i 24 tekućeg pregovaračkog procesa.
 
Sagovornici su zaključili da su područja za uspješnu međusobnu saradnju crnogorskih i njemačkih pravosudnih institucija jačanje uloge Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, edukacija nacionalnih sudija o pravu Evropske unije, kao i unapređenje pravosudnog informacionog sistema i transparentnosti rada sudova.
 
Delegaciju Ministarstva pravde SR Njemačke čine:
Klaus Majer Kabri, državni sekretar i rukovodilac štaba za EU i međunarodnu saradnju
Ivo Thiemrodt, šef Referata za međunarodnu pravnu saradnju
Stefan Puner, šef Odsjeka za saradnju sa BIH, Makedonijom, Crnom Gorom i Srbijom
 
Delegaciju Vrhovnog suda Crne Gore čine:
Vesna Medenica, predsjednik
Stanka Vučinić, zamjenik predsjednika
Radule Kojović, predsjednik Krivičnog odeljenja
Radoje Orović, predsjednik Građanskog odeljenja
Julka Badnjar, sudija
Sanja Kalezić, sekretar suda
 
Sastanku u Vrhovnom sudu prisustvovao je i ambasador Njemačke u Crnoj Gori Pius Fišer.

Ostale informacije