Delegacija Sudskog savjeta R.Kosovo u posjeti Vrhovnom sudu

20. 04. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas sa delegacijom Sudskog savjeta Republike Kosovo koju predvodi predsjednik Nehat Idrizi.

Predsjednica Medenica predočila je kosovskim kolegama rezultate reforme pravosuđa - ustavna i zakonska rješenja u oblasti sudstva, mjerljive rezulatate u oblasti efikasnosti rada, sa posebnim akcentom na napredak ostvaren u rješavanju starih predmeta, informatizaciji sudskog sistema i transparentnosti rada.
 

Sagovornici su konstatovali da su spremni da unaprijede međusobnu saradnju, naročito u prenošenju iskustava koje crnogorsko sudstvo ima u pregovaračkim poglavljima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, jačanja samostalnosti, nezavisnosti i odgovornosti sudija, međunarodnoj i saradnji sa civilnim sektorom. Kosovska delegacija je iskazala posebno interesovanje  za  primjenu prakse Evropskog suda za ljudska prava od strane nacionalnih sudova, u kojoj je Crna Gora prepoznata kao lider u regionu.

Tokom zvanične posjete Crnoj Gori Delegacija Sudskog savjeta Republike Kosovo susrela se sa predstavnicima Sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužilaštva, Tužilačkog savjeta i Skupštine Crne Gore.
Kabinet predsjednice

Ostale informacije