Delegacija Venecijanske komisije u posjeti Vrhovnom sudu

03. 05. 2018.

Delegacija Venecijanske komisije koju predvodi Filip Dimitrov sastala se danas sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, u okviru njihove zvanične posjete Crnoj Gori.

Predsjednica Medenica predočila je sagovornicima postojeća ustavna i zakonska rješenja i izvjesnu blokadu rada Sudskog savjeta ukoliko opozicione partije, učešćem u Skupštini Crne Gore, 2/3, odnosno 3/5 većinom ne izaberu članove Savjeta iz reda uglednih pravnika. Delegacija Venecijanske komisije je upoznata sa činjenicom da je sudska grana vlasti započela proceduru izbora članova iz reda sudija, da je Komisija za izbor utvrdila listu kandidata i da će Konferencija sudija u junu izabrati nove članove Sudskog savjeta.
 

Predsjednica Vrhovnog suda izrazila je bojazan da će mogućim neizborom članova Sudskog savjeta od strane Parlamenta Sudski savjet biti u blokadi, a što će se neminovno negativno odraziti na sudsku granu vlasti i odlične rezultate rada sudova. Ukazala je da se iz reda uglednih pravnika biraju predsjednik i zamjenik predsjednika Sudskog savjeta, da u 2019. godini prestaje mandat predsjedniku Vrhovnog suda, kao i mandati za čak 13 predsjednika sudova, te da je neophodno iznaći deblokirajući mehanizam kako bi sudska vlast nesmetano funkcionisala, a građani uživali punu sudsku zaštitu svojih prava.

Delegacija Venecijanske komisije zahvalila se na povjerenju da riješe novonastali problem i inicijativi za posjetu Crnoj Gori koja je potekla od predsjednice Medenice. Podsjećamo, predsjednica Medenica se u januaru ove godine susrela sa generalnim sekretarom Venecijanske komisije Tomasom Markertom kojom prilikom mu je ukazala na izvjesnu blokadu procedure izbora novog Sudskog savjeta Crne Gore nakon isteka mandata postojećem sastavu, 2. jula 2018. godine, zbog bojkota opozicije u radu Skupštine Crne Gore. Tom prilikom, gdin Markert je istakao da Venecijanska komisija ima želju da da puni doprinos za prevazilaženje istaknutog problema i da se aktivno uključi u njegovo rješavanje. Tada je iskazana spremnost da predstavnici Komisije posjete Crnu Goru, razgovaraju sa opozicionim strankama i ponude rješenje za prevazilaženje nemogućnosti postupka izbora i konstituisanja novog sastava Sudskog savjeta.

Delegacija Venecijanske komisije susrešće se i sa potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde Zoranom Pažinom, predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, predsjednikom Sudskog savjeta Mladenom Vukčevićem i ministrom vanjskih poslova Srđanom Darmanovićem.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije