Delegacija Vrhovnog suda na Regionalnoj konferenciji u Zagrebu

11. 03. 2015.

Delegacija Vrhovnog suda Crne Gore učestvovuje u radu Regionalne konferencije koja se 12-13.03.2015. godine održava u Zagrebu, Hrvatska, u organizaciji Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope.
 
Konferenciji „Djelotvorna primjena nacionalnih pravnih lijekova u postupcima pred domaćim pravosudnim organima" prisustvuju delegacije vrhovnih i ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Srbije, predstavnici Savjeta Evrope i sudije Evropskog suda za ljudska prava.
 
Dvodnevna konferencija pružiće priliku za otvorenu diskusiju na teme glavnih izazova u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima od strane nacionalnih sudova, efikasnosti domaćih pravnih ljekova kao prevencije kršenja ljudskih prava, izvršenja pilot presuda i edukacije domaćih pravnih stručnjaka.

Ostale informacije