Delegacija Vrhovnog suda na trećem Međunarodnom samitu najviših sudova zemalja Balkana

01. 06. 2016.

Delegacija Vrhovnog suda, koju predvodi predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, na poziv predsjednika Kasacionog suda Turske, Ismail Rustu Cirit-a, učestvuje na trećem Međunarodnom samitu najviših sudova zemalja Balkana, koji se održava u Bursi i Istanbulu,1-4.juna 2016. godine.

Prvog i drugog radnog dana Samita predsjednica Medenica ima izlaganja na teme "Odnosi sa medijima i komunikativna strategija" i "Dodjela predmeta". 

Očekivani ishod Samita je priznanje "Istanbulske dekleracije o transparentnosti u sudskom postupku".

Ovaj Samit će poslužiti kao platforma za razmjenu nacionalnog i međunarodnog znanja, iskustva, najboljih praksi, kao i naučenih lekcija o obezbjeđivanju transparentnosti u sudskom procesu.

Ovogodišnji Samit pružiće priliku za otvorenu dikusiju o pitanjima koja se tiču sudske transparentnosti i to kroz panele: pristup pravdi, dostupnost pravde, učešće lokalne zajednice i sudska etika.


Ostale informacije