Druga nacionalna konferencija o reformi pravosuđa // CEMI i HRA

PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O REFORMI PRAVOSUĐA

24. 04. 2017.

 
Uvodno izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice

 
Vaša Ekselencijo, ambasadore Orav,
uvaženi potpredsjedniče Vlade i ministre pravde, gdine Pažin
poštovani državni tužioče Vučkoviću,
gdine Vujoviću, gđo Gorjanc Prelević i gđo Tomović,

cijenjene kolege,
predstavnici medija, dame i gospodo,
 
  • Zadovoljstvo mi je da vam se danas obratim na predstavljanju Izvještaja o reformi pravosuđa. Vrhovni sud Crne Gore uvažava riječ predstavnika nevladinog sektora i rado se odaziva njihovom pozivu za vođenje konstruktivnog dijaloga.
  • Dozvolićete da na početku obraćanja, iskoristim priliku i čestitam ambasadoru Evropske unije, šezdesetogodišnjicu potpisivanja Rimskog ugovora, kojim je osnovana Evropska ekonomska zajednica, današnja Evropska unija.
  • Vrhovni sud Crne Gore je, podsjetiću vas, u desetogodišnjem periodu strategijske reforme pravosuđa bio posvećen jačanju nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa, bio i ostao predan vladavini prava i unaprjeđenju kvaliteta poštovanja ljudskih prava i sloboda. 
  • Činjenica da su neki od postavljenih strateških ciljeva bili više izazovni od drugih, ne umanjuje naše stečeno iskustvo koje će nam pomoći da sjutra osmislimo nove aktivnosti u cilju dostizanja rješenja. Uostalom, u tome se i ogleda kreativna uloga koju veliki nosioci reforme pravosuđa, kakav je Vrhovni sud, mogu preuzeti na sebe. 
  • Crnogorsko sudstvo se uspješno izborilo sa reformskim procesom. Naime, sudstvo je iznijelo značajan korpus reforme i to u pogledu: spajanja dva privredna suda u jedan sa sjedištem u Podgorici, uspostavljanja centralizovane nadležnosti za suđenja u predmetima organizovanog kriminala i korupcije u specijalizovanom odjeljenju u Višem sudu u Podgorici, reforme prekršajnog sistema, skraćivanja dužine trajanja postupka u sudovima i smanjenja broja zaostalih predmeta. Zadati ciljevi su ispunjeni u svjetlu pune zaštite ljudskih prava i sloboda, sa pojačanom pažnjom na obezbjeđenje zaštite prava na suđenje u razumnom roku, podizanja nivoa transparentnosti sudstva, a time i jačanja povjerenja građana u kompletno pravosuđe.
  • Kako bi pružili kvalitetnu zaštitu prava stranaka u postupku i pratili savremeno pravo, istvoremeno smo učestvovali u edukacijama za nosioce sudske funkcije. S tim u vezi, nastavićemo da pratimo edukativne metode, da bi se što bolje pripremili za neposrednu primjenu standarda pravne tekovine Evropske unije, pogotovo kada je u pitanju unaprjeđenje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, odnosno ubrzani postupak ekstradicije putem Evropskog naloga za hapšenje, čija nas primjena očekuje nakon ulaska u zajednicu evropskih država.  
  • Kao primjer dobre međunarodne saradnje i njegovanja susjedskih odnosa, Vrhovni sud je stekao status posmatrača u pravosudnim mrežama Evropske unije i članstvo u regionalnim inicijativama. Očekujemo da Vrhovni sud uskoro pristupi Mreži viših sudova, što će doprinijeti boljoj interakciji sa Evropskim sudom za ljudska prava i olakšati razmjenu informacija, a radi pune i efikasne implementacije Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u našem pravnom sistemu.
  • Zaključiću, sudstvo je djelovalo izuzetno aktivno na polju reforme pravosuđa, posmatrajući period od 2014. godine. Uostalom, napredak u oblasti reforme pravosuđa je nesumnjiv i primjetan, što je potvrdila Evropska komisija u Izvještaju o napretku za Crnu Goru. Danas, kada smo ispunili sve neophodne preduslove i stvorili pozitivne okvire, stojeći na pragu Evropske unije, trebamo uložiti dodatne napore kako bi zajedničkim snagama sproveli reformske aktivnosti do kraja. 


Izvještaju o ralizaciji Strategije reforme pravosuđa možete pristupiti putem linka: 

http://cemi.org.me/product/izvjestaj-o-realizaciji-strategije-reforme-pravosuda-2014-2016/


                                                                                                                          Kabinet predsjednice

Ostale informacije