DRUGI FORUM O VLADAVINI PRAVA ZA JUGOISTOČNU EVROPU

05. 03. 2015.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prisustvovaće Drugom Forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji se 6-7.03.2015. godine održava u Beogradu, Srbija.
 
Cilj Foruma je promocija primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima, osnaživanje regionalne saradnje kontinuiranim razvojem vladavine prava i ljudskih prava, kao i unapređenje procesa evropskih integracija u Jugoistočnoj Evropi.
 
Pored delegacija vrhovnih i ustavnih sudova Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, Forumu će prisustvovati i sudije Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) koji dolaze iz navedenih država, direktori pravosudnih akademija i institucija, agenti vlada pred ESLJP, kao i predstavnici nevladinog sektora.
 
Ovogodišnji Forum pružiće priliku za otvorenu diskusiju na temu najnovijih trendova u praksi Suda u Strazburu, pravu na pravično suđenje iz člana 6 Konvencije, visokog broja žalbi iz regiona, ulozi i značaju odstupanja od uobičajene prakse, problemima neizvršenja sudskih odluka, pristupu sudu i ostalim apektima koji se odnose na jednakost stranaka u postupku.
 
Na dvodnevnom Forumu kojeg organizuju AIRE Centar iz Londona i Civil Rights Defenders promovisaće se aktivna regionalna baza podataka koja sadrži presude ESLJP na nacionalnim jezicima, nastalu kao rezultat saradnje pravnog tima AIRE Centra i agenata vlada iz regiona pred Evropskim sudom.

Ostale informacije