Dvodnevni seminar "Zaštita prava na privatnost"

21. 02. 2013.

Seminar "Zaštita prava na privatnost" održaće se 22-23. februara u Kolašinu, u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i u partnerstvu sa Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore i AIRE Centrom iz Londona.
 
Cilj seminara je doprinos jačanju institucionalnih kapaciteta crnogorskog pravosuđa u oblasti zaštite prava na privatnost kroz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i prakse s evropskim standardima.
 
Pored međunarodnih i domaćih pravnih stručnjaka, seminaru će prisustvovati sudije, advokati, predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i Ministarstva unutrašnjih poslova, zastupnici Crne Gore, Hrvatske i Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu (ESLJP), kao i organizacije civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava.
 
Seminar će otvoriti predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori Ketrin Najt Sends, izvršni direktor CEDEM Nenad Koprivica i program menadžerka za Zapadni Balkan-AIRE Centar iz Londona Biljana Brajtvejt.
 
Teme dvodnevnog seminara su prava ličnosti–opšti pravni kontekst i uporednopravna iskustva; čl.8 Evropske konvencije o ljudskim pravima; zaštita prava na privatni život u pravnim sistemima država u regionu; razvoj prakse Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na zaštitu prava na privatni život sa posebnim osvrtom na nepovredivost fizičkog i moralnog integriteta, seksualnu orjentaciju, podatke o ličnosti i zaštitu identiteta; pravo na privatnost porodičnog života, doma i prepiske-odnos između prava na slobodu izražavanja iz čl.10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na privatnost iz perspektive ESLJP; zaštita podataka o ličnosti u crnogorskom zakonodavstu i praksi.
 
Organizacija seminara podržana je od Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu u okviru projekta “Podrška integraciji Crne Gore u Evropsku uniju-Podrška reformi pravosuđa” i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Podgorici.
 

Ostale informacije