Evropska Konvencija o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na član 6

Seminar "Evropska Konvencija o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na član 6 (Pravo na pravično suđenje) i član 10 (Sloboda izražavanja)

-Obraćanje predsjednika Vrhovnog suda-

 

 

Uvažene koleginice i kolege,

 

kao mnogo puta do sada i danas ćemo se posvetiti Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na član 6 - Pravo na pravično sudjenje i član 10 - Sloboda izražavanja, uz primjere prakse Evropskog suda za ljudska prava.

 

Zašto ovako često i zašto temeljno, kao i permanentno, izučavamo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima? Jednostavno, odgovor je u tome da je to hitna potreba Crne Gore kao nove članice Savjeta Evrope i države koja teži ka članstvu evropskih naroda.

 

 

Evropska konvencija o ljudskim pravima izrasla je u najsofisticiraniji i najdjelotvorniji medjunarodni ugovor o ljudskim pravima na svijetu čije standarde moraju poštovati sve države članice u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

Mimo članova 6 i 10 koji su predmet naše današnje pažnje samo bih prokomentarisala važnost ljudskih prava, gdje se u članu 8 predvidja da “ozbiljna kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda predstavljaju osnov za suspendovanje ili isključenje države članice iz Vijeća – Savjeta”. Lično sam mišljenja da nikada nijesmo bili blizu, a i nikada nećemo dozvoliti da nam se ljudska prava do te mjere ugroze i da naša država bude isključena kao članica Savjeta.

 

Bez namjere da u ovom uvodnom obraćanju raspravljam o tezama koje će domaći eksperti imati prilike da temeljno obrazlože, moram reći da član 6 nabraja niz elemenata koji sačinjavanju pravično vršenje pravde.

 

Osnova cijelog procesa je dostupnost postupku koji ima sve atribute sudskog oblika nadzora. Država ne može ograničiti ili eliminisati sudski nadzor u odredjenim oblastima, a ne može ni ograničiti efekte odredjenih presuda putem zakona.

 

Principi vladavine zakona i pojam pravičnosti sudjenja koji su sadržani u članu 6 zabranjuju svako miješanje zakonodavne u sudsku vlast koja je usmjerena na to da utiče na sudstvo kod odlučivanja u sporu.

(Stav Evropskog suda u predmetu Strangreek Rafineries i Stratis Andreadis protiv Grčke iz 1994. godine).

 

Sloboda izražavanja kroz član 10 Konvencije daje pravo svakom na slobodu izražavanja, uključujući slobodu posjedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice.

 

Pravo na slobodu izražavanja nije samo jedan od kamena temeljaca demokratije već je i preduslov za uživanje mnogih drugih prava i sloboda zajamčenih Evropskom konvencijom. Zbog tog značaja mnogi predmeti čije rješenje je doprinijelo uspostavljanju standarda tumačenja osnovnih načela Konvencije pokrenuti su povodom člana 10.

 

Iako član 10 ima sličnu strukturu kao neki drugi članovi tako što u prvom stavu nabraja zaštićena prava, a u drugom navodi razloge zbog kojih se njihovo uživanje može ograničiti, on ima neke osobine zbog kojih se razlikuje od tih drugih članova i koje utiču na praksu.

 

Na primjer, prvi stav člana 10 izuzima "davanje dozvola za radio, televizijska i filmska preduzeća" iz kategorije "miješanja javne vlasti". U drugom stavu se izgleda državama ostavlja šire polje slobodne procjene nego u ostalim članovima time što se kaže da "korišćenje ovih sloboda podrazumijeva dužnosti i odgovornosti" i tako "može biti podvrgnuto" raznovrsnom državnom nadzoru.

 

Kao i povodom drugih prava i sloboda zajemčenih Konvencijom, države mogu ograničiti uživanje prava na slobodu izražavanja i informisanja time što će se pozvati na druge članove Konvencije, umjesto ili zajedno sa razlozima navedenim u drugom stavu člana 10.

 

Očekujem da će domaći eksperti dati svoje vidjenje u tom pravcu, a ono što je bitno za sudsku vlast jeste to da je Evropska konvencija o ljudskim pravima medjunarodni sistem zaštite ljudskih prava i njena važnost na medjunarodnom nivou je takva da je ne treba potcjenjivati, jer u svojoj preambuli utvrdjuje važna načela:

 

Osnovi pravde i mira u svijetu najbolje se održavaju efikasnom političkom demokratijom s jedne strane i zajedničkim shvatanjem i poštovanjem ljudskih prava od kojih one zavise, s druge strane.

 

Kako težimo potpunoj uspostavi vladavine prava to ćemo preduzeti sve korake za kolektivno ostvarivanje odredjenih prava navedenih u Univerzalnoj deklaraciji i primjenu evropskih standarda i prakse Evropskog suda za ljudska prava.


Ostale informacije