Generalna skupština Udruženja ACA-Europe i seminar o funkcijama i pristupu vrhovnim upravnim sudovima

13. 05. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, na poziv gdina Klaus Rennerta, predsjednika Udruženja ACA-Europe, učestvuje na Generalnoj skupštini Udruženja ACA-Europe i seminaru o funkcijama i pristupu vrhovnim upravnim sudovima, koji se održavaju 13. i 14. maja 2019. godine, u Berlinu, Saveznoj Republici Njemačkoj.

Prvog radnog dana, učesnici seminara će razmatrati teme od najvećeg značaja za upravno pravosuđe, koje se odnose na svrhu vrhovnih upravnih sudova, obavezujuće efekte odluka vrhovnih upravnih sudova i filterske sisteme za žalbe najvišim sudskim instancama u oblasti upravnog prava. Nakon usvajanja zaključaka sa seminara, predstavnike Udruženja će primiti predsjednik Savezne Republike Njemačke, Nj.E. Frank-Valter Steinmeier.

Generalna skupština Udruženja će se održati sjutra, 14. maja 2019. godine.

Seminaru i Generalnoj skupštini prisustvuje i sudija Vrhovnog suda Crne Gore, gdin Miraš Radović.

Vrhovni sud Crne Gore je primljen za posmatrača u Udruženje ACA-Europe na Generalnoj skupštini Udruženja 2013. godine, a aktivno učestvuje na seminarima od 2014. godine.
 

Sa prijema kod predsjednika Nj.E. Frank-Valter Steinmeiera


Grupna fotografija - Generalna skupština Udruženja ACA-Europe

Kabinet predsjednice
 

Ostale informacije