INFORMACIJA U VEZI PREDMETA "ŠĆEKIĆ"

U predmetu optuženih Saše Borete i dr, u javnosti poznatom kao predmet "Šćekić", gdje je u toku glavni pretres pred Apelacionim sudom Crne Gore, postoji dio iskaza zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića od 22.03.2008. godine (koji iskaz se pokazao kao nedostajući).

Pomenuti iskaz zaštićenog svjedoka postoji kako u formi transkripta, tako i u audio-video zapisu na CD-u, a koji dokaz će se sprovesti u nastavku glavnog pretresa pred Apelacionim sudom.

Ostale informacije